Paginacija

Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Dorotea Jušić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje žena o čimbenicima utjecaja na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitano je bilo 396 žena u statusu majčinstva. Provedena je anonimna anketa izrađena na platformi Google Forms. Instrument istraživanja bio je anketni upitnik koji se sastojao od tri dijela: sociodemografski podaci i općeniti podaci o okolini i medijima, povezanost okoline s...
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Angela Gašparović
Cilj: Ispitati povezanost ovisnosti o Facebooku s ovisnosti o internetu kod mladih. Ispitati postoje li razlike u ovisnosti o internetu i o Facebooku prema demografskim varijablama (dob, spol, mjesto stanovanja, suživot u kućanstvu i obrazovanje), postoji li povezanost ovisnosti o internetu i ovisnosti o Facebooku s dužinom korištenja računala/ smartphonea, te ispitati koji su prediktori ovisnosti o Facebooku od istraživanih varijabli. Metode: Istraživanje je obuhvatilo...
Povezanost pandemije COVID-19 s radom Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
Povezanost pandemije COVID-19 s radom Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
Anamarija Puklin
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost pandemije bolesti COVID COVID- 19 s radom Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u razdoblju pandemije te se uzima uzimalo u obzir zadnje tromjesečje 2020., 2021., 2022 2022. godine. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni podaci o broju elektivnih i hitnih prijema u posljednjem tromjesečju 2020., 2021., te 2022....
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Mateo Pleša
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost pandemije bolesti COVID-19 i razine stresa, anksioznosti i depresije medicinskih sestara i tehničara. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestra i tehničari, ukupno njih 112. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 7.6.2021. do 14.6.2021. godine. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastojao od 5 dijelova: sociodemografski ...
Povezanost položaja linije gornje usne i percepcije estetike osmijeha kod studenata dentalne medicine
Povezanost položaja linije gornje usne i percepcije estetike osmijeha kod studenata dentalne medicine
Josipa Pohižek
Cilj: Cilj istraživanja je ispitati čimbenike koji utječu na zadovoljstvo izgledom prema položaju linije gornje usne i estetike osmijeha kod studenata dentalne medicine u Osijeku. Ustroj studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo među studentima dentalne medicine od 1. do 6. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 114 ispitanika oba spola. Provedeno je online putem, anketiranjem ispitanika. Rezultati:...
Povezanost programa plućne rehabilitacije s inspiratornom i ekspiratornom snagom mišića kod bolesnika s post-COVID sindromom
Povezanost programa plućne rehabilitacije s inspiratornom i ekspiratornom snagom mišića kod bolesnika s post-COVID sindromom
Lana Vranić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati učinak programa plućne rehabilitacije na snagu respiratornih mišića bolesnika s post-COVID sindromom. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Za istraživanje su prikupljeni podaci iz Bolničkog informacijskog sustava o bolesnicima koji su pohađali program plućne rehabilitacije između siječnja 2021. i prosinca 2022. godine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb o...
Povezanost radne okoline s kvalitetom života medicinskih sestara i tehničara
Povezanost radne okoline s kvalitetom života medicinskih sestara i tehničara
Blanka Uher
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost radne okoline i kvalitete života medicinskih sestara i tehničara, te utvrditi razlike i povezanosti ispitivanih varijabli. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitivani uzorak obuhvaća 100 ispitanika ciljane populacije. Sudjelovanje je dobrovoljno, a provedeno je putem društvenih mreža. Anketni je upitnik kreiran i korišten u svrhu istraživanja, a potrebno vrijeme ispunjavanja bilo je oko 10 minuta. Rezultati: Značajne...
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Povezanost socijalne podrške i donošenje odluke o cijepljenju osoba starije životne dobi u vezi s pandemijom bolesti COVID-19
Josipa Šućur
Cilj: Ispitati u kojoj mjeri starije osobe same donose odluke vezane uz njihovo zdravlje i koliko socijalna okolina utječe na donošenje tih odluka tijekom pandemije Covid-19. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje obuhvatilo je osobe starije od 65 godina. Proveden je anonimni anketni upitnik i Multidimenzionalna skala percipirane socijalne podrške. Rezultati: Većina ispitanika (37,8 %) navela je kako je na njihovu odluku za cijepljenje utjecao liječnik obiteljske medicine....
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Stana Schmidt
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati povezanost socijalizacije unutar obitelji i društva na kvalitetu života starijih osoba. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, od veljače 2022. do travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 203 ispitanika, od kojih je 74 muškaraca i 129 žena, dobi u rasponu od 64 do najviše 93 godine. Korištenje baza podataka relevantnih za područje biomedicine i zdravstva, predstavit će utjecaj...
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Povezanost socijalne potpore i socioekonomskog statusa s pojavnošću sindroma krhkosti kod osoba starije životne dobi Sisačko- moslavačke županije
Tajana Žižak
Cilj istraživanja: Cilj rada je ispitati pojavnost i stupanj krhkosti osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije te ispitati razlike s obzirom na sociodemografske karakteristike, socioekonomski status, socijalnu potporu te razlike s obzirom na podatke vezane uz slobodno vrijeme (hobije). Metode i ispitanici: Istraživanje je obuhvaćalo osobe starije od 65. godine života, sudjelovalo je 310 ispitanika te je provedeno u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kao instrument...
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Povezanost specifičnih čimbenika stresa i kvalitete života medicinskih sestara zaposlenih u palijativnoj skrbi.
Karolina Omašić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja dobiti uvid u pojavnost specifičnih čimbenika stresa kod medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u palijativnoj skrbi i njihovo zadovoljstvo kvalitetom života. Ustroj studije: Primijenjen je presječni dizajn istraživanja, uz primjenu validiranih upitnika. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 115 medicinskih sestara i tehničara, zaposlenika 45 zdravstvenih ustanova koje provode palijativnu skrb. Kao instrument ...
Povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa
Povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa
Marija Šojat
Cilj istraživanja: Ispitati u povezanost stila života i prehrambenih navika s pojavnosti simptoma gastritisa, razlike u učestalosti simptoma prema prehrambenim navikama, poteškoćama vezanim za gastrointestinalni sustav, postavljenoj dijagnozi gastritisa, konzumaciji alkohola i cigareta, te povezanosti između navedenih varijabli i simptoma povezanih s gastritisom. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ukupno je sudjelovalo 183 ispitanika. Istraživanje je provedeno u...

Paginacija