Paginacija

Transplantacija bubrega kod djece
Transplantacija bubrega kod djece
Ivana Prančević
UVOD: Kronično zatajenje bubrega može negativno utjecati na djetetov rast, snagu kostiju i živčani sustav. S obzirom na to da su bubrezi filtri čovjekova tijela, kad oni ne funkcioniraju pravilno, može se nakupiti previše otpada koji bi trebao biti filtriran. Transplantacija bubrega je metoda izbora za liječenje manjeg broja bolesnika sa završnom fazom bubrežne bolesti. Posljednjih dvadeset godina, medicinskim i tehnološkim napretkom uvelike se poboljšalo preživljavanje...
Transplantacija jetre kod djece
Transplantacija jetre kod djece
Helena Pinčić
UVOD: Transplantacija jetre danas je prihvaćen način liječenja akutnog i kroničnog zatajenja jetrene funkcije kod djece i odraslih osoba. Kod pedijatrijskih bolesnika koji su u završnom stadiju bolesti, transplantacija jetre smatra se posljednjim pristupom liječenja. Sama transplantacija je vrlo složena operacija i unatoč iznimnom napretku u stopama preživljavanja i dalje dolazi do značajnog morbiditeta i mortaliteta. Thomas E. Starlz, 1967.godine izvodi uspješnu...
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Trombociti, kolesterol i ejekcijska frakcija u akutnom infarktu miokarda
Nikola Perčević
Uvod: Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje više ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti nego od bilo kojeg drugog uzroka, što vrijedi i za Hrvatsku. Duhanski dim ima značajnu ulogu u pokretanju kardiovaskularnih bolesti. Cilj istraživanja: Ispitati vrijednosti trombocita, kolesterola i ejekcijske frakcije kod pušača i nepušača oboljelih od akutnog infarkta miokarda obzirom na dob, spol, obiteljski status, izobrazbu, ekonomski status, duljinu pušenja...
Trudnice pozitivne  na  COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Trudnice pozitivne na COVID 19 - postupak po porodu s majkom i novorođenčetom
Katarina Kljajić
Uvod: Krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu kod ljudi se pojavila virusna bolest uzrokovana novim koronavirusom SARS-CoV-2. Virus se širi bliskim kontaktom, kašljem i kihanjem zaražene osobe, no još uvijek unatoč mnogim istraživanjima nije dokazana mogućnost prenošenja zaraze vertikalnom transmisijom kod trudnica. Postupci: Pretraživana je literatura na internetskim stručnim stranicama te je u radu opisan postupak zbrinjavanja majke i novorođenčeta po porodu kada je...
Uloga dentalnog higijeničara u održavanju oralnog zdravlja trudnice
Uloga dentalnog higijeničara u održavanju oralnog zdravlja trudnice
Ivana Jurić
UVOD: Trudnoća je razdoblje u životu žene u kojem dolazi do različitih psihičkih, fizičkih i emotivnih promjena. Dobra oralna higijena ključna je za vrijeme trudnoće u kojoj dolazi do velikih promjena u organizmu samim time i u oralnom sustavu. POSTUPCI: Za izradu ovog rada korištena je znanstvena i stručna literatura. PRIKAZ TEME: Oralne promjene u trudnoći su trudnički gingivitis, trudnički parodontitis, dentalna erozija, povećana pomičnost zuba i mnoge druge....
Uloga medicinske sestre tijekom liječenja bolesnika sa karcinomom dojke
Uloga medicinske sestre tijekom liječenja bolesnika sa karcinomom dojke
Lucija Bezuk
Uvod: Karcinom dojke najčešća je vrsta karcinoma koja zahvaća ženski spol i nalazi se na drugom mjestu po uzroku smrtnosti. Istraživanja su pokazala da svaka deseta žena oboli od karcinoma dojke tijekom života. Iako se danas maligne bolesti mogu otkriti u vrlo ranom stadiju, kod 30 – 40 % žena dolazi do metastaza u okolne organe i tkiva. Karcinom dojke može se razviti i kod muškog spola, ali vrlo rijetko. Postupci: Tijekom pisanja rada pretraživana je literatura u obliku...
Uloga patronažne sestre u skrbi za majku i novorođenče
Uloga patronažne sestre u skrbi za majku i novorođenče
Martina Župančić
Uvod: U radu se daje pregled sistematike pružanja patronažne skrbi za majku i novorođenče u vremenskom presjeku ovog vida skrbi. Ujedno, daje se distinktivni pregled vaninstitucionalne patronažne skrbi i one institucionalne, pri čemu se ispituje geneza pojave oba vida skrbi. Postupci: Uz pomoć internetske tražilice korištena je svjetska literatura koja uključuje knjige i priručnike na engleskom jeziku. U istraživačkoj bazi podataka nalaze se članci u časopisima i...
Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Matea Vonić
Uvod: Dijete rođeno prije punih 37 tjedana trudnoće smatra se nedonesenim. Do prijevremenog porođaja može doći ako postoje malformacije maternice ili posteljice, ali i bolesti rodilje koje se javljaju prije ili se razvijaju tijekom trudnoće. Zbog nezrelosti organa i organskih sustava razvijaju se razne bolesti. Postupci: U svrhu pisanja rada pretražene su baze podataka: PubMed, ProQuest i Hrčak te znanstveni časopisi dostupni u web-obliku. Prikaz teme: HIE predstavlja ozljedu...
Uporaba i značaj srebra u dentalnoj medicini
Uporaba i značaj srebra u dentalnoj medicini
Thomas Frauenheim
Uvod: Srebro, osobito srebrne nanočestice opsežno su istražene zbog svojih antimikrobnih svojstava protiv različitih vrsta mikroorganizama.Pokazalo se da nanotehnologija ima veliki utjecaj na nekoliko medicinskih područja, a stomatologija nije iznimka.Cilj ovog rada je pregled literature o specifičnostima srebra te o primjenama i prednostima koje donosi u području stomatologije. Postupak: Provedeno je sustavno istraživanje elektroničke znanstvene baze podataka koje je ...
Uporaba psihoaktivnih tvari u trudnoći
Uporaba psihoaktivnih tvari u trudnoći
Antonela Špionjak
Uvod: Povezanost trudnoće i psihoaktivnih tvari značajan je javnozdravstveni problem. Sve je više trudnica ovisnica o psihoaktivnim tvarima. Konzumiranje psihoaktivnih tvari negativno utječe na zdravlje svakog pojedinca, a prvenstveno na trudnicu. Konzumiranjem psihoaktivnih tvari dijete je također izloženo posljedicama jer sve tvari kroz pupkovinu prelaze posteljicu i ulaze u djetetov krvotok. Postupci: Prilikom izrade ovog rada podatci su prikupljeni iz relevantnih baza podataka...
Upućenost rodilja u novorođenački probir
Upućenost rodilja u novorođenački probir
Martina Granoša
Cilj istraživanja: Ispitati upućenost rodilja u program novorođenačkog probira i njegove prednosti, ispitati razliku u mišljenju prema sociodemografskim podatcima te ispitati mišljenje rodilja o ulozi medicinske sestre u informiranju o novorođenačkom probiru. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 150 ispitanica, rodilja (od 23 do 59 godina). Podatci su prikupljeni anonimnom anketom. Rezultati: Najviše ispitanica, čak njih...
Usamljenost starijih osoba u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Usamljenost starijih osoba u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Mirna Mesar
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati usamljenost kod osoba starije životne dobi iznad 65 godina, nakon razornog potresa 29.12.2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije. NACRT STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike je činilo 225 osoba starije životne dobi s područja Sisačkomoslavačke županije. Podatci su prikupljani Upitnikom dizajniranim za potrebe ovog rada i skraćenom verzijom UCLA skale. REZULTATI: Većinu ispitanika činile su...

Paginacija