Paginacija

Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Ivana Merkaš
Cilj: Cilj rada ispitati je učestalost internetskoga nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati uključenost učenika u internetsko nasilje u odnosu na školu koju pohađaju, ispitati znanje učenika o tome što podrazumijeva pojam internetskoga nasilja u odnosu na školu koju pohađaju. Ispitanici i metode: Ispitanici istraživanja bili su punoljetni učenici koji pohađaju Zdravstvenu i veterinarsku školu, te Poljoprivredno...
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Maja Crnolatac
Cilj istraživanja: Istražiti učestalost psihosomatskih simptoma (PSS) i rizične činitelje za njihovu pojavu među učenicima srednjih škola Brodsko-posavske županije. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje koje je provedeno tijekom školske godine 2019./2020. obuhvatilo je učenike prvih i završnih razreda srednjih škola na području grada Slavonskog Broda koje pohađaju djeca s područja Brodsko-posavske županije. Ispitanici su ispunili...
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Zadovoljstvo pacijenata komunikacijom s medicinskim sestrama/tehničarima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Vedran Galić
Uvod: Sve veći broj mentalnih poremećaja u populaciji dovodi se u vezu s urbanizacijom, tehnološkim razvojem i modernim načinom života. Unatoč razlikama, simptomi anksioznosti i depresije mogu biti jednaki pa je važno pravilno dijagnosticirati bolest. S obzirom na sve više pacijenata s anksioznošću i depresijom te na važnost pružanja adekvatne podrške i sestrinske njege pacijentima s ovim mentalnim poremećajima, važna je prevencija i prepoznavanje ovih stanja kao vodećih...
Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Zadovoljstvo poslom i percepcija edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u Hrvatskoj
Mario Gašić
Cilj istraživanja: Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije. Specifični ciljevi: ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije u kirurškoj ambulanti. Ispitati razinu zadovoljstva poslom i percepciju edukacije medicinskih sestara/tehničara koji izrađuju i postavljaju imobilizacije pacijentima sa OHBP-a. ...
Zastupljenost karijesa kod djece između šeste i dvanaeste godine života
Zastupljenost karijesa kod djece između šeste i dvanaeste godine života
David Knezović
Cilj rada: Svrha ovog rada bila je ispitati zastupljenost karijesa zubi u djece mlađe od 12 godina starosti, ispitati povezanost u pojavnosti karijesa između djece koje su pohađale odgojne ustanove (jaslice i vrtić) i onih koje nisu te između djece koja imaju u obitelji stariju braću i sestre i koje nemaju. Ustroj studije: Studija je ustrojena kao presječna. Ispitanici i metode: Ispitivanjem su obuhvaćena djeca mlađa od 12 godina starosti koji su dolazili u stomatološke...
Zdravstvena njega bolesnika s penetrantnom ozljedom oka
Zdravstvena njega bolesnika s penetrantnom ozljedom oka
Petra Martinović
Cilj rada: Cilj ovog rada je, uz odabir pravovaljane medicinske literature, prikazati slučaj bolesnika s penetrantnom ozljedom oka te prikazati sestrinsku skrb primjenjujući proces zdravstvene njege. Prikaz slučaja: Pacijent N. N.,primljen na odjel oftalmologije radi penetrantne ozljede oka. Pacijentu se pri cijepanju drva odlomio komad drveta i udario u lijevo oko. Tijekom hospitalizacije pacijentu je sanirana i zašivena rana, oko je sačuvano, vid je oštećen, ali će se s vremenom...
Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba
Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba
Manuela Dvorski
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati znanje i stavove pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba te ispitati izvore informiranja pacijenta o dentalnim implantatima i utvrditi koje su najčešće barijere u donošenju odluke za takvu vrstu terapije. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 130 pacijenata Doma zdravlja u Osijeku. Istraživanje je...
Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Znanje i stavovi studenata o spolnom zdravlju i kontracepciji
Adrijana Samardžija
Uvod: Cilj rada bio je istražiti razinu znanja i stavove o spolnom zdravlju i kontracepciji među studentima medicinskog usmjerenja te onih koji studiraju na fakultetima iz nemedicinskog područja. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku studenata različitih visokoškolskih ustanova. Korišten je upitnik za procjenu znanja i stavova o spolnom zdravlju i kontracepciji kreiran za potrebe ovoga...
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji
Antoaneta Vučica
Cilj:Ispitati znanje opće populacije o nasilju nad starijim osobama u obitelji prema dobu, spolu, razini obrazovanja, mjestu stanovanja i bračnom statusu. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: U istraživanju je korišten upitnik koji se sastojao od 16 pitanja. Ispitanici su bili predstavnici opće populacije starosti od 18 do 60 godina. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 466 ispitanika. Stavovi da stare ljude...

Paginacija