Paginacija

Hitna stanja u onkologiji
Hitna stanja u onkologiji
Katarina Duvnjak
Uvod: Produljenjem očekivanog životnog vijeka stanovništva raste i incidencija malignih bolesti, a napretkom u medicini stope mortaliteta se smanjuju što uvjetuje povećanje broja bolesnika na onkološkom liječenju. Time ujedno raste rizik za nastanak hitnih onkoloških stanja. Postupci: Literatura za izradu diplomskog rada prikupljena je pretražujući baze podataka: Google Znalac, Hrčak i PubMed. Ključne riječi za pretragu bile su: hitna stanja u onkologiji, maligna bolest,...
Holistički pristup bolesniku u zdravstvenoj skrbi prije, tijekom i nakon biopsije bubrega
Holistički pristup bolesniku u zdravstvenoj skrbi prije, tijekom i nakon biopsije bubrega
Mirna Lovrić
Uvod: Biopsija bubrega dijagnostički je postupak kojim se nakon lokalne anestezije, uz kontrolu ultrazvuka, posebnom iglom uzorkuje komadić bubrežnog tkiva. Uzorak se mikroskopski analizira. Medicinske sestre primjenjuju holistički i individualizirani pristup bolesniku u svim fazama zahvata biopsije. Cilj je rada opisati biopsiju bubrega i prikazati osobitosti cjelovite zdravstvene skrbi bolesnika prije, tijekom i nakon biopsije bubrega. Postupci: Sustavno je pretraživanje...
In vitro ispitivanje utjecaja oralnih sredstava za ispiranje usne šupljine na sojevima Candida albicans
In vitro ispitivanje utjecaja oralnih sredstava za ispiranje usne šupljine na sojevima Candida albicans
Anamarija Aleksić
Cilj istraživanja: U ovome znanstveno-istraživačkom radu dokazali smo različito djelovanje vodica za ispiranje usne šupljine na Candidu albicans. Materijali i metode: Ispitivanje je provedeno na sojevima kvasaca Candida albicans koji su dio zbirke sojeva Laboratorija za mikrobiologiju, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Josipa J.J. Strossmayera u Osijeku. Vodice za ispiranje usne šupljine koje smo koristili su: Belosept, Listerine, Curasept, Dontodent, Perio Aid i Oral B....
Informiranost i osobni stavovi studenata sestrinstva o cjepivima protiv SARS-CoV-2 virusa
Informiranost i osobni stavovi studenata sestrinstva o cjepivima protiv SARS-CoV-2 virusa
Ena Vidović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati informiranost studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o cjepivima protiv COVID-19, načinu informiranja o cjepivima i njihovim stavovima o cijepljenju. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U razdoblju od 16. srpnja do 16. kolovoza ispitano je 100 studenata sestrinstva starosti 18 godina i više koji studiraju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Studenti su ispunili anonimnu, javno dostupnu...
Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Viktorija Hajdek
Uvod: Svake godine stotine tisuća zdravstvenih djelatnika izloženi su smrtonosnim bolestima poput HIV-a i hepatitisa C kao posljedica ubodnog incidenta zbog ozljeda iglom i oštrih predmeta. S današnjom tehnologijom, medicinske sestre se više ne trebaju suočavati s tako visokim rizicima. Incident je neplanirani, neželjeni događaj koji ne uzrokuje značajnu ozljedu (privremena nesposobnost za rad tijekom najviše tri dana), ali negativno utječe na izvedbu dodijeljenog zadatka. ...
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Monika Kos Gašparić
Cijepljenje je vrlo učinkovita preventivna mjera u borbi protiv zaraznih bolesti. Cilj: Cilj istraživanja je ispitati informiranost i stavove roditelja o cijepljenju djece. Metode: Sudionici u istraživanju su majke i očevi djece s područja Međimurske županije. Istraživanje je provedeno pomoću samostalno kreiranog upitnika po primjerima iz dosadašnjih sličnih istraživanja. Prvi dio upitnika sastoji se od pitanja o spolu, dobi, stupnju obrazovanja, radnom statusu,...
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tomislav Balatinac
Cilj: Cilj ovoga rada bio je ispitati zaposlenike KBC-a Osijek o njihovim iskustvima i situacijama u kojima su se nalazili za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: Istraţivanje se provodilo meĊu medicinskim sestrama/tehniĉarima zaposlenim u KBC-u Osijek. U svrhe istraţivanja korištena je anketa kreirana za ovo istraţivanje kojoj su pristupili medicinske sestre/tehniĉari koji su za vrijeme pandemije radili s oboljima od COVID-19. Na anketu se odazvalo ukupno 72...
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Tamara Krušlin
Uvod. Covid -19 pandemija je bolest zasnovana na naglom pogoršanju respiratornog statusa. Pacijenti nisu u mogućnosti tolerirati nedostatak kisika ni u najmanjoj mjeri, što uzročno posljedično može dovesti do potrebe za aparatom za disanje. Skrb za takve pacijente je specifična, zahtjeva dobro poznavanje mehaničke ventilacije i njezine primjene, kao i jako dobru procjenu kliničkog stanja pacijenata. Postupci. U je ovom radu je korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne...
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Dajana Lazić
Uvod: juvenilni gingivitis i parodontitis upalne su promjene u parodontnom tkivu ograničene na gingivu, ali prodiru i u dublja područja parodontnog tkiva te je zbog toga važno poznavati njihove uzroke i simptome. Postupci: literatura koja je korištena dostupna je na internetskim stranicama Medline, Scopus, Embasa te PubMed. Jednako tako, za izradu ovoga rada korištene su i druge internetske stranice, kao i knjiga Pedodoncija. Sva prikupljena literatura nije starija od pet godina, a...
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Ivan Veber
Uvod: Padovi predstavljaju ozbiljan i česti problem s kojim se susreće starija populacija. Republika Hrvatska zauzima mjesto u grupi zemalja sa znatnim porastom broja starijih osoba. Padovi ostavljaju negativan učinak na kakvoću života povrijeđenih, kao i ogromne ekonomske i financijske posljedice društvu. Postupci: Podatci za pisanje diplomskog rada prikupljeni su pregledavanjem internetskih baza podataka poput Cochrane-a, PubMed-a i ScienceDirect-a. Također, korištena je...
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Ema Čutura
UVOD: Karcinom je najčešći uzrok smrtnosti u većini dijelova svijeta, a trenutno je najčešća prepreka postizanju poželjnog očekivanog životnog vijeka u većini zemalja. Karcinom jajnika jedan je od najčešćih ginekoloških karcinoma koji zauzimaju treće mjesto nakon raka vrata maternice i raka maternice. Postoji nekoliko čimbenika koji mogu utjecati na rizik od razvoja karcinoma jajnika. Jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj raka jajnika je dob. Simptomi karcinoma...
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Lina Chreki
Uvod: U oralno zdravlje uključena je cjelokupna usna šupljina, zdravlje zuba, parodontnog tkiva, sluznice i žlijezda slinovnica. Veliki broj mikroorganizama nalazi se u usnoj šupljini, ali obrambeni sustav domaćina i mikrobiološki organizmi žive uglavnom u ravnoteži. Kada dođe do poremećaja ravnoteže, postoji mogućnost razvitka bolesti poput karijesa, gingivitisa, parodontitisa, stomatitisa i periimplantitisa. Postupci: Potrebni podaci prikupljeni su pretražujući pojmove...

Paginacija