Paginacija

Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom
Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom
Gabrijela Gržić
UVOD: Multipla skleroza kronična je demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava, koja ima složenu kliničku sliku i često dovodi do teških tjelesnih i kognitivnih oštećenja. POSTUPCI: Podaci su prikupljeni pretraživanjem Medline, The Scopus i Web of science baze podataka. PRIKAZ TEME: Multipla je skleroza bolest koja ima složen klinički tijek koji čine četiri oblika: relapsno-remitirajući oblik, sekundarno progresivni, primarno progresivni i progresivno relapsni...
Rehabilitacija ruke uz pomoć robotske tehnologije u bolesnika s reumatoidnim artritisom
Rehabilitacija ruke uz pomoć robotske tehnologije u bolesnika s reumatoidnim artritisom
Josipa Jurčević Čakan
Uvod: Reumatoidni artritis progresivna je autoimuna bolest u kojoj glavnu ulogu ima kronična upala koja najčešće zahvaća zglobove. Reumatoidni artritis smanjuje kvalitetu života bolesnika zbog funkcionalne onesposobljenosti u obavljanju dnevnih aktivnosti te se rehabilitacija provodi da bi se smanjile posljedice bolesti. Cilj je liječenja stanje remisije koje se može postići optimalnim liječenjem. Postupci: Pregled literature proveden je kroz baze podataka PubMed, IEEE, Google...
Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Rehabilitacijske metode i fizikalna terapija koljena nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta
Dubravko Moguš
UVOD: Koljeni zglob je najsloženiji zglob u ljudskom tijelu i kao takav najviše je podvrgnut ozljedama. Ozljeda prednjeg križnog ligamenta povećava rizik od razvoja sekundarnih ozljeda, ali i straha od naknadnog vraćanja u sport. POSTUPCI: 66 studija uključeno je u pisanje diplomskog rada. Tri su knjižne građe, a 63 su preuzeti s online bazi podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskog rada. PRIKAZ TEME: Ozljeda prednjeg križnog ligamenta smanjuje kvalitetu života...
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Rekanalizacijsko liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara
Vlatka Poljak
Uvod. Akutni ishemijski moždani udar je poremećaj moždane funkcije naglog nastajanja koji za posljedicu ima poremećaj moždane cirkulacije. Protok krvi kroz mozak nije dovoljan i dolazi do odumiranja moždanih stanica. Postupci. U ovom je radu korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski Zabok. Pretražena su poglavlja u knjigama iz područja neurologije i anatomski atlasi. U pretraživanju su prikupljeni...
Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis
Andreja Jakolić
Uvod: Predmet ovog rada je RA, bolest koja spada u najčešća reumatska oboljenja. Cilj rada prikazati je osnovne aspekte bolesti te ulogu medicinsku sestre u liječenju bolesti. Postupci: U izradi rada korištene su knjige i članci iz medicine iz područja reumatologije. Literatura korištena pri izradi rada izdana je u razdoblju 1995.-2018. Članci su pretraživani na hrvatskom i engleskom jeziku, na domaćim i stranim portalima. Ključni pojmovi prilikom pretrage bili su: reumatoidni...
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Samopercepcija zdravlja opće populacije za vrijeme pandemije COVID-19
Lidija Pavlović
Cilj istraživanja: Ispitati samopercepciju zdravlja opće populacije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 te ispitati postoje li razlike u samopercepciji zdravlja u odnosu na dob, spol, obrazovanje, mjesto stanovanja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 231 ispitanik. Za potrebe istraživanja korišten je upitnik SF-36. Rezultati: Stariji ljudi, osobe s kroničnim bolestima, osobe u braku i ženskog spola češće izražavaju mišljenje o podložnosti bolestima...
Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Sedacija dušikovim oksidulom u dentalnoj medicini
Anđela Jurakić
Cilj: U ovom preglednom završnom radu detaljnije su prikazani sedacija dušikovim oksidulom, njezine prednosti i mane te uloga dentalnog higijeničara u tom postupku. Prikaz teme: Sedacija dušikovim oksidulom najčešća je metoda svjesne sedacije u dentalnoj medicini te je vrlo pogodna za opuštanje pacijenata koji imaju izražen strah od određenih dentalnih postupaka. Ona uključuje udisanje plina dušikova oksidula u kombinaciji s kisikom te na taj način djeluje na pacijenta tako...
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Sestrinska skrb kod bolesnika sa seboroičnim dermatitisom
Matea Matanović
Cilj je ovog rada prikazati specifičnosti djelokruga rada prvostupnice sestrinstva kod bolesnika s seboroičnim dermatitisom te najčešće problem iz područja zdravstvene njege. Seboroični dermatitis sve je češća upalna recidivirajuća koţna bolest seboroičnih područja, poput vlasišta, lica, čela te većim tjelesnim naborima. Spada u kronične i jako često neugodne ograničene ekceme koji sve više predstavljaju značajan problem kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Glavni znak...
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima
Željka Andrić
Ciljevi: Ispitati sigurnost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 s pozitivnim pacijentima. Ispitati razliku u percepciji sigurnosti medicinski sestara i tehničara koji rade s pozitivnim pacijentima za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na županiju zaposlenja i tip ustanove u kojoj rade. Metode: Presječna studija. Anonimno i dobrovoljno ispitivanje na području Republike Hrvatske. Ispitanici oba spola, medicinske sestre i...
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Katarina Dubelj
Cilj istraživanja: Ispitati prisutnost i razinu sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara u KBC-u Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 te utvrditi razinu sindroma sagorijevanja s obzirom na dob i spol ispitanika, stručnu spremu te radni staž ispitanika te konkretno radno mjesto, odjel i smjenske uvjete rada na radnome mjestu. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u KBC-u Osijek na Odjelu za...
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Martina Topić
Cilj istraživanja: Ispitati specifičnost i frekvenciju aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz povijesnih podataka Odjela za transfuzijsku medicinu u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Podatci su korišteni za izradu istraživanja i prikupljani su u razdoblju od siječnja 2016. do prosinca 2020. godine. Metode...
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Ana Nemet
Uvod: Citostatska je terapija danas jedan od najčešćih načina liječenja onkoloških bolesti. Ova vrsta liječenja bolesnicima je vrlo iscrpljujuća te može narušiti njihovu životnu kvalitetu i funkcionalnu sposobnost. Postupci: Za izradu završnoga preglednog rada korišteni podaci prikupljeni su pretraživanjem literature u znanstvenim bazama: SCOPUS, MEDLINE, EMBASA, HRČAK te sestrinskih članaka i knjiga. Korišteni članci u ovome radu većinom su objavljeni u posljednjih 5...

Paginacija