Paginacija

Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Martina Majsinger
Cilj: Cilj rada je ispitati učestalost bavljenja tjelesnom aktivnošću tijekom nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati postoji li razlika između bavljenja tjelesnom aktivnošću za vrijeme kontaktne nastave u odnosu na „online“ nastavu, ispitati postoji li razlika u bavljenju tjelesnom aktivnošću u odnosu na spol ili školu koju pohađaju. Ustroj studije: Ustroj studije je presječno istraživanje. ...
Povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Patricia Vulić
Cilj istraživanja: Istražiti povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19 na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno od kraja studenoga 2020. do kraja siječnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 823 studenta (153 muškarca i 670 žena). Podaci su prikupljeni putem online upitnika koji se sastojao od triju dijelova. Prvi je dio obuhvatio opće...
Povezanost zadovoljstva života i simptoma anksioznosti i depresije kod osoba treće životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji
Povezanost zadovoljstva života i simptoma anksioznosti i depresije kod osoba treće životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji
Danijela Bocka
Uvod: U osnovi zadovoljstvo životom je subjektivna procjena kvalitete vlastita života. Budući da se to vrednovanje zadovoljstva vlastitog života odvija u svakoj osobi, prosudbe o životnom zadovoljstvu imaju veliku kognitivnu komponentu. Mnoštvo je čimbenika koji pridonose životnom zadovoljstvu iz mnogih domena, uključujući poslovne obveze, socijalne veze i partnere, uloge i odnose u obitelji, osobni razvoj, zdravlje, dobrobit i druge. Cilj: Ispitati povezanost anksioznosti i...
Povijesni razvoj sestrinstva i utjecaj na obrazovanje
Povijesni razvoj sestrinstva i utjecaj na obrazovanje
Sabina Belačić
Uvod Povijesni razvoj sestrinstva ima početke od kad postoji čovjek i pružanja pomoći kod stradavanja u prirodi, traženju i pripremanju pripravaka za ublažavanje boli, kod porođaja i skrbi za novorođenče do faze umiranja. Sestrinstvo počinje djelovati zasebno od medicine od kraja 19. st. Postupci Za izradu rada korištena je literatura s temom povijesti sestrinstva, medicine i obrazovanja iz objavljenih knjiga i pretraživanih baza podataka: repozitorij unizg, hrčak, google...
Poštovanje donošenja odluka unutar osnovnih principa biomedicinske etike
Poštovanje donošenja odluka unutar osnovnih principa biomedicinske etike
Josipa Žderić
Uvod: Nekada prihvaćeno stajalište da je poznavanje medicinskih znanja i vještina dovoljna garancija da će konačna odluka o liječenju u najboljem interesu pacijenta biti ispravna, danas traži i znanstvenu i stručnu procjenu, jer svaka medicinska procjena sadrži skup vrijednosti ili normi koji su izvan raspona medicinskih vrijednosti. Postupci: Podatci koji su korišteni za pisanje završnoga rada prikupljeni su pretraživanjem internetskih baza podataka. Korišteni su članci...
Preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
Preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
Valentina Putarek
UVOD: Farmakorezistentna epilepsija epilepsija je kod koje se unatoč terapiji ne postiže zadovoljavajuća kontrola bolesti. Uspjeh liječenja ovisi o kirurškom odstranjenju epileptogenog žarišta. Cilj je rada pomoću dostupne literature definirati farmakorezistenu epilepsiju, semiologiju epileptičkih napadaja, prikazati najnovije smjernice u dijagnostičkoj obradi farmakorezistentne epilepsije i pojasniti ulogu medicinske sestre u predoperativnoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom...
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Ivona Jagušt
Ciljevi: Cilj istraživanja je ispitati pušačke navike i osobne stavove zdravstvenih djelatnika u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u odnosu na sociodemografske karakteristike i varijable koje se odnose na pušenje. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do srpnja 2021. godine na populaciji zdravstvenih djelatnika zaposlenih u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod. U istraživanju je...
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Jurica Tušek
Uvod: Rast i razvoj djeteta su usko povezani s prijelomima kostiju u dječjoj dob pa je poznavanje normalnog rasta i razvoja od ključne važnosti u liječenju prijeloma i planiranju kirurških zahvata u svim vrstama prijeloma kostiju u djece. Operativno liječenje postaje trend u pedijatrijskoj ortopediji, a podrazumijeva stabilizaciju prijeloma poravnavanjem bez primjene gipsa ili udlage te unutarnju fiksaciju prijeloma koja se vrši žicama, pločama, vijcima ili čavlima. Postupci:...
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Marko Jurko
UVOD: Ljudsko je tijelo najsloženiji mehanizam koji nalazimo u prirodi. Svako liječenje, tretman i pristup mora uzeti u obzir cjelovitost i neodvojivost čovjeka. Feldenkrais metoda (FM) nastoji djelovati na taj način. POSTUPCI: Pri pisanju diplomskoga rada poslužili smo se rezultatima 57 studija. Od toga je 8 knjižne građe, a 49 studija preuzeto je s online baze podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskoga rada. PRIKAZ TEME: FM je vještina kretanja uz minimalno...
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Ivan Sajko
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati način primjene ortopedskih uložaka te njihovu učestalost prema potrebama ovisno o zdravstvenom stanju igrača u Školi nogometa NK Osijek Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine, anonimnim online upitnikom koji se sastojao od 20 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili 104 igrača iz Škole nogometa NK Osijek, uzrasnih kategorija pionira,...
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Luka Kovačević
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati učestalost korištenja metoda prevencije ozljeda amaterskih nogometaša. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom siječnja i veljače 2021. godine online upitnikom koji se sastojao od 9 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su 103 amaterska nogometaša odabrana slučajnim odabirom, koji igraju u raznim klubovima u rangovima nižim od Treće hrvatske nogometne lige. Rezultati: Mali...
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Primjena tehnoloških dostignuća - medicinski i bioetički izazov suvremenog društva
Monika Barić
Uvod: Napredak znanosti i tehnologije dovodi do novih mogućnosti u medicini kao što je liječenje prethodno neizlječivih bolesti, produljenje života i odgađanje smrti. To je dovelo do distanazije. Distanaziju odlikuje bolna i polagana smrt bolesnika praćena patnjom zbog nepotrebnih medicinsko-tehničkih postupaka. Postupci: Pretraživana je literatura na hrvatskom i engleskom jeziku, u bazama podataka Hrčak, PubMed i Scopus. Prikaz teme: Distanaziju je potrebno sagledati s...

Paginacija