Paginacija

Empatija studenata sestrinstva
Empatija studenata sestrinstva
Natalija Gojak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati razinu empatije studenata prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstva, dislociranog u Svetoj Nedelji. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 113 studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji, Podatci su prikupljani Upitnikom o empatiji koji se sastojao od dva dijela. Prvi dio činio je upitnik o demografskim...
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Jurica Vrhovec
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati empatiju u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima te kako je pojava COVID-19 pandemije utjecala na empatični dio osoblja u svakodnevnom radu s teško oboljelim pacijentima u novonastaloj situaciji. Ispitanici i metode: prosječna studija, provedena na 82 ispitanika. Korišteni podatci dobiveni su anonimnom anketom. Istraživanje je provedeno u Općoj bolnica Zabok i bolnici hrvatskih veterana gdje su ispitanici bili medicinske sestre i...
Endovaskularni pristup liječanju mioma maternice
Endovaskularni pristup liječanju mioma maternice
Maja Martinčević
Uvod: Miomi su najčešći ginekološki tumori s prevalencijom u rasponu od 70 do 80 posto u žena koje su navršile 50 godina. Prevalencija raste s godinama, a vrhunac doseže u žena u 40- im godinama. Postupci: Literatura potrebna za ostvarivanje ovog rada bit će prikupljena iz široko dostupnih internetskih znanstvenih baza PubMed, Embasa i Hrčak s ključnim riječima korištenim u pretraživanju. Cilj je rada prikazati kako minimalno invazivnim endovaskularnim postupcima ...
Epiduroliza kralježnice
Epiduroliza kralježnice
Svjetlana Stipić
Uvod: Epiduroliza, odnosno Raczov postupak je metoda ublažavanja boli, koja se ubraja u postupke dnevne kirurgije. Upotrebljava se od devedesetih godina prošlog stoljeća, a njezina velika prednost je to što je najmanje invazivna metoda među aktualnim kirurškim tretmanima boli. Postupci: Podaci potrebni za ovaj diplomski rad biti će prikupljeni iz znanstvenih baza pretraživanjem literature Scopus, PubMed, Medline, Embasa i Hrčak. Cilj rada je prikazati kako minimalno invazivnim...
Fiziološke promjene mišićno koštanog sustava osoba treće životne dobi
Fiziološke promjene mišićno koštanog sustava osoba treće životne dobi
Tijana Đurđević
UVOD: Starenje je ireverzibilan proces i on se kod ljudi različito odvija, a započinje već samim rođenjem. Starenje podrazumijeva proces kojim dolazi do postupnog gubitka funkcija, a tkiva i organi postaju podložni promjenama. Cilj rada je utvrditi koje su to promjene koje nastaju na mišićno koštanom sustavu te kako na vrijeme reagirati i osigurati dugotrajnu funkcionalnu sposobnost starijih. POSTUPCI: Korištene informacije potrebne za izradu ovog diplomskog rada dobivene su ...
Fizioterapija djece s traumatskom ozljedom mozga
Fizioterapija djece s traumatskom ozljedom mozga
Fjolla Temaj
Uvod: Traumatska ozljeda mozga jedan je od najčešćih uzroka smrti i invalidnosti djece. Često rezultira nizom kognitivnih, motoričkih i socijalnih disfunkcija, koje se mogu očitovati odmah nakon ozljede ili tijekom razvoja djeteta. Uzroci su nastanka TOM-a padovi, prometne nesreće, nasilje, sportske ozljede i slično. TOM može biti blagog, umjerenog ili teškog oblika. Postupci: Pretraženi su i interpretirani brojni izvori, knjige, istraživanja, članci iz medicinskih časopisa...
Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Karmela Vadlja
Uvod: Sindrom karpalnog kanala jedan je od najčešćih kanalikularnih sindroma u ljudi modernog doba. Također, jedna je od najčešćih kompresivnih neuropatija. Sindrom karpalnog kanala nastaje zbog kompresije na n. medianus u području karpalnog kanala, a taj pritisak može biti uzrokovan hematomom, povećanim tlakom i karpalnom kanalu i slično. Postupci: U svrhu pisanja ovog rada pretražene su baze podataka HDMR (Hrvatsko društvo za medicinu rada, Hrvatski liječnički zbor),...
Fizioterapija kod Mortonove bolesti
Fizioterapija kod Mortonove bolesti
Melisa Butorac
Uvod: Mortonov neurom naziv je za benignu leziju unutar digitalnog živca u stopalu i jedan je od najčešćih uzroka metatarzalgije. Povezan je s nošenjem visokih potpetica i aktivnostima kao što je trčanje. Takve ustrajne aktivnosti, kao i loš izbor obuće, dovode stopalo u položaj kompresije prednjeg dijela stopala, što u konačnici stvara pritisak i zadebljanje živaca u intermetatarzalnom prostoru. Postupci: Pretraženi su znanstveni radovi te ostala literatura na temu...
Fizioterapija kod Sudeckovog sindroma
Fizioterapija kod Sudeckovog sindroma
Patricija Hornung
Uvod: Sudeckov sindrom ili kompleksni regionalni bolni sindrom najčešća je komplikacija uzrokovana traumom ili operativnim zahvatom; obilježen je jakom boli, oteklinom, promjenom temperature i boje kože uz ograničenu funkciju te zahvaća distalni dio ekstremiteta. Klasificira se u tri stadija: stadij upale, distrofije i atrofije. Postupci: prilikom pisanja preglednog rada pretraženo je ukupno 46 stručnih i znanstvenih radova od kojih se njih 25 koristilo za literaturu....
Fizioterapija neuropatije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu
Fizioterapija neuropatije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu
Matea Josić
Uvod: Kompresijske neuropatije nastaju kompresijom okolnih struktura na periferni živac, a najčešće su zahvaćeni ulnarni, medijalni, radijalni i fibularni živac. Uzroci neuropatije mogu biti traume, edemi, ciste, tumori i sl. Simptomi se javljaju u inervacijskom području zahvaćenog živca. Važna je rana dijagnoza i prikladna terapija kako bi pacijentova kvaliteta života bila poboljšana. Postupci: Za izradu ovoga rada pretražene su brojne internetske baze podataka, stručni...
Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Lucija Rakitić
Lateralni epikondilitis, još nazvan teniski lakat, jedan je od sindroma prenaprezanja koji zahvaća područje lakta. Mehanizam nastanka lateralnog epikondilitisa jest ponavljanje mikrotrauma na tetivama mišića extensor carpi radialis brevis i extensor carpi ulnaris. Za izradu ovog rada pretraživane su baze podataka: PubMed, EMBASE te Google scholar iz kojih su pregledani i proučeni članci kojima bi se ovaj rad potkrijepio. Lateralni epikondilitis najčešće se pojavljuje kod...
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Petra Glavaš
UVOD: Najčešći i najpoznatiji kromosomski poremećaj kod ljudi je Downov sindrom, a očituje se viškom jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice. Budući da postoje tri kopije takvog kromosoma, Downov sindrom naziva se i trisomija 21. POSTUPCI: Za potrebe pisanja ovog diplomskog rada pretraživane su znanstvene baze Hrčak, PubMed i NSK. Uz znanstvene baze pretraživane su i knjige vezane uz temu. PRIKAZ TEME: Zbog dodatnog kromosoma osobe s Downovim sindromom...

Paginacija