Paginacija

Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Mario Vukomanović
Cilj: Prikupiti podatke o konzumaciji cigareta, alkohola i narkotika među zdravstvenim djelatnicima i utvrditi je li došlo do povećanja odnosno smanjenja upotrebe istih za vrijeme povećanog stresa uzrokovanog „korona krizom“ u Republici Hrvatskoj. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, u travnju 2022. godine. Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno anketnim upitnikom i ciljano je usmjereno djelatnicima...
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Iva Rebić
Cilj istraživanja: Ispitati koji su najčešći kradljivci vremena u svakodnevnom radu medicinskih sestara, ispitati ima li razlike s obzirom na radno mjesto na Klinici za infektologiju, Klinici za unutarnje bolesti i Klinici za kirurgiju te ispitati ima li razlike s obzirom na spol, dob, obrazovanje i godine radnog staža. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju sudjelovalo je 110 ispitanika zaposlenih u Kliničkom bolničkom...
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Krvarenja iz gornjeg i donjeg probavnog sustava
Mauricio Lazarić
Uvod: Probavni sustav funkcionira kao složeni organski sustav. Ako uzmemo u obzir brojne funkcije i zadaće probavnog sustava, možemo zaključiti kako samo jedan poremećaj probavnog sustava može dovesti do ozbiljnih stanja ljudskog organizma. Postupci: Potrebne informacije i podaci za izradu završnog rada tražene su u tiskanoj literaturi uglavnom domaćih autora, člancima koji su dostupni na Internetu kao i znanstvenoj i stručnoj literaturi. Za pretraživanje članaka korišteni...
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta zdravstvene njege trudnica i babinjača hospitaliziranih tijekom pandemije bolesti COVID-19
Blaženka Sumpor
Cilj istraživanja: cilj je saznati kako su trudnice i babinjače bile zadovoljne provedenom zdravstvenom i primaljskom njegom u KBC Sestre milosrdnice. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: istraživanje je provedeno na 111 trudnica i babinjača dobnog raspona od 18 do preko 40 godina hospitaliziranih tijekom 2022. godine u Klinici za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice uz pomoć anketnog...
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Kvaliteta života bolesnika s malignom bolešću
Mateja Martinović
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života bolesnika oboljelih od maligne bolesti, a koji su liječeni u Općoj bolnici Nova Gradiška. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 116 ljudi (58 muškog spola i 58 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u spektru od 30 do 71 godine. U svrhu istraživanja koristio se anketni upitnik EORTC QLQ-C30 verzije 3.0. Rezultati: Viša razina kvalitete života uočena je kod ispitanika u dobi od 31 do 50...
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom
Marija Rajkovača
Uvod: Reumatoidni artritis (RA) je autoimuna, sustavna i kronična bolest, koju karakterizira upala sinovijalnih membrana te može dovesti do osteoartikularnog razaranja. Reumatoidni artritis može utjecati ne samo na zglobove nego i na cjelokupnu kvalitetu života, a kod nekih ljudi stanje može oštetiti različite tjelesne sustave, uključujući kožu, oči, pluća, srce i krvne žile. Cilj: Ispitati povezanost kvalitete života kod bolesnika koji primaju biološku terapiju, a...
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Kvaliteta života djece s astmom na području Brodsko-posavske županije
Sandra Brnadić Pejić
Cilj istraživanja: Istražiti kvalitetu života djece s astmom kroz procjenu djece i njihovih roditelja/skrbnika, usporediti njihove procjene kao i usporediti procjenu kvalitete života u djece s astmom i njihovih zdravih vršnjaka. Analizirani su rizični činitelji koji utječu na procjenu kvalitete života. Nacrt studije: Ispitanik-kontrola Ispitanici i metode: Uključeno je 128 - ero djece (64 - ero djece s astmom i 64 - ero zdrave djece) i 128 - ero njihovih roditelja/skrbnika. Svi...
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Kvaliteta života djece s prirođenim greškama srca
Barbara Trbojević
Cilj: istražiti činitelje koji utječu na kvalitetu života djece s prirođenim greškama srca. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 98 ispitanika oba spola. Raspon godina je od 8. do 18. godine života. Korišten je upitnik o općim sociodemografskim podatcima, vrsti dijagnosticirane prirođene srčane greške, oblicima dosadašnjeg liječenja te vrstama medikamentozne terapije. Ispitanici su popunili i upitnik Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) Cardiac...
Kvaliteta života hospitaliziranih psihijatriskih bolesnika prema skupinama poremećaja
Kvaliteta života hospitaliziranih psihijatriskih bolesnika prema skupinama poremećaja
Sandra Kalić
Ciljevi rada: Ispitati kvalitetu života osoba s duševnim poremećajima prema skupinama poremećaja, ispitati razliku u kvaliteti života osoba s duševnim poremećajima s obzirom na demografske podatke i duljinu trajanja poremećaja, ispitati postoji li razlika u kvaliteti života duševnih bolesnika, s obziromna topuše li ili ne i koliko cigareta dnevno puše, postoji li razlika u kvaliteti života duševnih bolesnika s obzirom na indeks tjelesne mase, ispitati koji su ...
Kvaliteta života i opterećenje roditelja djece s teškoćama u razvoju
Kvaliteta života i opterećenje roditelja djece s teškoćama u razvoju
Anamaria Mikolčić
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života i osjećaj opterećenja roditelja djece s teškoćama u razvoju. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 113 roditelja djece s teškoćama u razvoju. Istraživanje je provedeno na području grada Osijeka, Đakova i Našica metodom olovka-papir. U svrhu prikupljanja podataka korišten je upitnik s općim podatcima o roditeljima i djetetu te upitnici WHOQOL-BREF i Zarit Burden Interview. ...
Kvaliteta života opće populacije u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Kvaliteta života opće populacije u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Kristina Ažić
Cilj: Ispitati utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života populacije te je usporediti prema dobi, spolu, razini obrazovanja i mjestu stanovanja. Ispitanici i metode: Ispitanike ovog istraživanja činile su punoljetne osobe, koje su pristale dobrovoljno ispuniti online anketni upitnik. Kao instrument istraživanja koristio se anonimni upitnik koji je prema iščitanoj literaturi formuliran za potrebe istraživanja, a koji je oformljen online (Google obrasci/ankete) te...
Kvaliteta života osoba oboljelih od malignih bolesti u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Kvaliteta života osoba oboljelih od malignih bolesti u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Daniel Čelebić
Cilj istraživanja: Ispitati kvalitetu života osoba oboljelih od malignih bolesti na području Vukovarsko-srijemske županije. Osim toga, specifični ciljevi su ispitati postoji li značajna razlika u kvaliteti života s obzirom na spol, dob i lokalizaciju malignih oboljenja. Nacrt studije: Kako bi se došlo do rezultata, provedeno je presječno istraživanje. Podatci su se prikupljali anketom od ožujka do srpnja 2021. Ispitanici i metode: U anketi su sudjelovali bolesnici oboljeli od...

Paginacija