Pages

Biološki mehanizmi izbjeljivanja zubi
Biološki mehanizmi izbjeljivanja zubi
Mellory Nekić
Izbjeljivanje zubi je postupak kojim vršimo estetsku korekciju zuba. Veliko nezadovoljstvo vlastitim izgledom dolazi od same boje zuba. Pacijenti svoju boju zuba procjenjuju uvijek puno tamnijom nego što to ona jest. Većina pacijenata teži za takozvanim hollywoodskim osmijehom. Od aktivnih sastojaka materijala za izbjeljivanje zubi, danas se koriste natrij peroborat, vodikov peroksid, karbamid peroksid i njihove varijante. Vodikov peroksid oksidirajuće je sredstvo s...
Bolesnikova kontrola rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti
Bolesnikova kontrola rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti
Dubravka Ramljak
Cilj istraživanja: ispitati povezanost rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti i redovitost kontroliranja rizičnih čimbenika kod bolesnika nakon hospitalizacije u KBC Osijek. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih, anamnestičkih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz podataka Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Osijek u razdoblju od početka rujna do kraja prosinca 2020. Rezultati: Vrijednosti...
Bronhiolitis kod djece uzrokovan respiratornim sincicijskim virusom
Bronhiolitis kod djece uzrokovan respiratornim sincicijskim virusom
Sara Stilin
Uvod: Respiratorni sincicijski virus je odgovoran za više od 80% infekcija donjih dišnih putova u novorođenčadi mlađe od godine dana. Gotovo sva djeca zaražena su barem jednom u dobi od 2 godine, ali najveća incidencija javlja se u dobi između 2 i 3 mjeseca i odgovara najnižim koncentracijama zaštitnog majčinog imunoglobulin G antitijela koji se prenosi na fetus kroz posteljicu. Sezonski napadi ovog virusa javljaju se svake godine u cijelom svijetu, iako se početak, vrhunac...
Bruksizam
Bruksizam
Matea Seletković
Uvod: Bruksizam se definira kao škripanje ili stiskanje zubi odnosno kombinacija stiskanja i škripanja te je to poremećaj koji se mora lijeĉiti. Još se definira kao parafunkcionalno brušenje zubi i oralna navika koja je sastavljena od nehotiĉnog ritmiĉkog ili grĉevitog nefunkcionalnoga škrguta, stezanje ili atricije zubi, pokreti donje ĉeljusti klizanja zubna do zub koji dovode do okluzijske traume. Postupci: Trećina korištene literature je u razdoblju od 2016. do 2021....
Brzina izlaska na intervenciju ekipa hitne medicinske pomoći
Brzina izlaska na intervenciju ekipa hitne medicinske pomoći
Tomislav Ujević
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja ispitati i usporediti prosječno vrijeme odaziva ekipe HMP-a prilikom izlaska na teren od 2019. do 2021. godine. Nacrt studije: presječna retrospektivna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Osječkobaranjske županije. Podatci su preuzeti iz baze podataka Zavoda za hitnu medicinu Osječkobaranjske županije. Korišteni su statistički podatci 2019. – 2021. godine, koji su obrađeni ...
Cijepljenje protiv Hepatitisa B i Hepatitis B u Republici Hrvatskoj
Cijepljenje protiv Hepatitisa B i Hepatitis B u Republici Hrvatskoj
Katarina Ružičić
Hepatitis B je zarazna bolest jetre koja je uzrokovana virusom HBV. Postoji više tipova hepatitisna, ali hepatitis B je najrašireniji virus u svijetu. Može se prenijeti na razne načine. Kako u drugim razvijanim zemljama svijeta tako i u Republici Hrvatskoj dominantni put prijenosa je seksualnim kontaktom, a u nerazvijenim zemljama najčešći put prijenosa je krvlju inficirane osobe. Cilj liječenja je sprijeĉiti razmnožavanje virusa. Najučinkovitija mjera protiv HBV-a je prevencija....
Deformacije i poteškoće s kralježnicom kod tjelesno aktivnih i tjelesno neaktivnih srednjoškolaca
Deformacije i poteškoće s kralježnicom kod tjelesno aktivnih i tjelesno neaktivnih srednjoškolaca
Ana Ilić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost pojave deformacija i poteškoća s kralježnicom i bavljenja sportom ili nekom tjelesnom aktivnošću kod srednjoškolaca. Nacrt studije: Vrsta provedenog istraživanja je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju su učenici Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu, od prvog do petog razreda. Anketiranje je bilo anonimno, a u istraživanje su se uključili svi učenici koji su to htjeli...
Depresija i anksioznost oboljelih od Multiple skleroze
Depresija i anksioznost oboljelih od Multiple skleroze
Zrinka Milidrag
Cilj istraživanja: Istražiti razinu intenziteta simptoma depresije i anksioznosti kod osoba oboljelih od multiple skleroze. Ispitati postoji li razlika u pojavnosti simptoma depresije i anksioznosti prema spolu, prema dobi i bračnom statusu ispitanika. Ustroj istraživanja: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 59 ispitanika koji boluju od MS-a. Istraživanje je provedeno sociodemografskim upitnikom koji je uključivao 9 pitanja te Beckovim...
Digitalna spektrofotometrijska procjena boje gornjih i donjih prednjih prirodnih zuba
Digitalna spektrofotometrijska procjena boje gornjih i donjih prednjih prirodnih zuba
Gracia Ćelić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je izmjeriti i međusobno usporediti CIE L*a*b* vrijednosti gornjih i donjih prednjih zuba ovisno o spolu ispitanika i unutar svake ispitivane skupine zuba te izračunati razliku u izmjerenim vrijednostima između svih ispitivanih skupina zuba međusobno. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 30 ispitanika (11 muških; 19 ženskih; prosječne dobi od 28,4 godine). Svakom je ispitaniku spektrofotometrijski izmjerena boja u...
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Zoran Malečić
Uvod: Pandemija bolesti COVID-19, od svoje pojave krajem 2019. godine nosi za sobom niz negativnih posljedica. Medicinske sestre/tehničari na radnom mjestu svakodnevno su izloženi povećanom riziku od infekcije, a samim tim i riziku od izricanja mjera izolacije i/ili samoizolacije. Ciljevi: Ispitati mišljene ispitanika o bolesti COVID-19, doprinos samoizolacije i/ili izolacije i pojave pandemije na psihičko zdravlje medicinskih sestara/tehničara. Ispitati mišljenje i općenito znanje...
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ivana Matošević
UVOD: Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija spasonosni je način i značajan dio svakog programa mehaničke cirkulatorne potpore. Postoje značajne razlike u postavljanju i upravljanju ECMO sustavom u pedijatrijskih bolesnika u usporedbi s odraslima, uključujući indikacije, postavljanje ECMO kruga, kao i mjesta implantacije. ECMO sustav modificirani je kardiopulmonalni premosnički krug, konceptualno sličan onom koji je izumio John Gibbon 1936. godine i koji se trenutačno koristi...
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Irena Kukić Vukoja
Uvod: Kardiovaskularni i emocionalni poremećaji dijele zajedničku epidemiologiju, sugerirajući tako temeljne putove koji povezuju ove različite bolesti. Sve veći broj dokaza u literaturi naglašava utjecaj psiholoških odrednica u somatskim bolestima. Cilj: ispitati koja emocionalna stanja utječu na bolesnike oboljele od bolesti srca te odgovore ispitanika usporediti prema sociodemografskim varijablama. Metode: presječna studija. Rezultati: Pronađena je značajna razlika u...

Pages