Pages

Juvenilni gingivitis i parodontitis
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Dajana Lazić
Uvod: juvenilni gingivitis i parodontitis upalne su promjene u parodontnom tkivu ograničene na gingivu, ali prodiru i u dublja područja parodontnog tkiva te je zbog toga važno poznavati njihove uzroke i simptome. Postupci: literatura koja je korištena dostupna je na internetskim stranicama Medline, Scopus, Embasa te PubMed. Jednako tako, za izradu ovoga rada korištene su i druge internetske stranice, kao i knjiga Pedodoncija. Sva prikupljena literatura nije starija od pet godina, a...
Karakteristike pacijenata upućenih specijalisti parodontologu
Karakteristike pacijenata upućenih specijalisti parodontologu
Marin Troskot
Cilj: Cilj istraživanja je ispitati karakteristike pacijenata-ica koji su upućeni specijalisti parodontologu u specijalističku ordinaciju KBC Osijek. Ispitivane karakteristike su spol, dob, razlog dolaska, pušački status, lijekovi, alergije, ostale bolesti, covid imunizacija, stanje u ustima, gubitak kosti, parodontološki aspekt, dijagnoza i dodatna dijagnoza. Ispitanici i metode: Ispitanici su punoljetni pacijenti upućeni specijalistu parodontologu, muškog i ženskog spola....
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Ivan Veber
Uvod: Padovi predstavljaju ozbiljan i česti problem s kojim se susreće starija populacija. Republika Hrvatska zauzima mjesto u grupi zemalja sa znatnim porastom broja starijih osoba. Padovi ostavljaju negativan učinak na kakvoću života povrijeđenih, kao i ogromne ekonomske i financijske posljedice društvu. Postupci: Podatci za pisanje diplomskog rada prikupljeni su pregledavanjem internetskih baza podataka poput Cochrane-a, PubMed-a i ScienceDirect-a. Također, korištena je...
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Ema Čutura
UVOD: Karcinom je najčešći uzrok smrtnosti u većini dijelova svijeta, a trenutno je najčešća prepreka postizanju poželjnog očekivanog životnog vijeka u većini zemalja. Karcinom jajnika jedan je od najčešćih ginekoloških karcinoma koji zauzimaju treće mjesto nakon raka vrata maternice i raka maternice. Postoji nekoliko čimbenika koji mogu utjecati na rizik od razvoja karcinoma jajnika. Jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj raka jajnika je dob. Simptomi karcinoma...
Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Marija Ferić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno na 124 ispitanika tijekom siječnja i veljače 2022. godine, za potrebe završnog rada Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje provedeno je anketnim upitnikom. U istraživanju su sudjelovali stanovnici Levanjske...
Klasifikacija položaja donjih trećih molara u kliničkoj praksi
Klasifikacija položaja donjih trećih molara u kliničkoj praksi
Bruno Ružević
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost položaja impaktiranih donjih trećih molara kod pacijenata privatne ordinacije dentalne medicine u Splitu. Nacrt studije: Korišten je deskriptivni nacrt istraživanja. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2022. godine prilikom čega je ukupno pregledano 218 ortopantomogramskih rendgenskih snimki odraslih pacijenata muškog i ženskog spola. Kriterij uključivanja u studiju bio je...
Kliničke osobitosti pacijenata liječenih od duboke venske tromboze
Kliničke osobitosti pacijenata liječenih od duboke venske tromboze
Andrea Maslov
Cilj istraživanja: Analizirati kliničke osobitosti pacijenata liječenih od DVT u OŽB Vinkovci u svrhu prevencije ponavljanja trombotskog incidenta. Posebni ciljevi su ispitati koliki je udio spontanih i provociranih DVT, povezanost nastanka DVT s nekim od komorbiditeta, učestalost DVT prema dobnoj skupini, prosjek trajanja liječenja i lijekove kojima su pacijenti liječeni. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 103 pacijenta s...
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Lina Chreki
Uvod: U oralno zdravlje uključena je cjelokupna usna šupljina, zdravlje zuba, parodontnog tkiva, sluznice i žlijezda slinovnica. Veliki broj mikroorganizama nalazi se u usnoj šupljini, ali obrambeni sustav domaćina i mikrobiološki organizmi žive uglavnom u ravnoteži. Kada dođe do poremećaja ravnoteže, postoji mogućnost razvitka bolesti poput karijesa, gingivitisa, parodontitisa, stomatitisa i periimplantitisa. Postupci: Potrebni podaci prikupljeni su pretražujući pojmove...
Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Sara Sekulić
Uvod: Pedijatrijska palijativna skrb uključuje fizičku, psihosocijalnu i duhovnu pomoć oboljelom djetetu, i njegovoj obitelji, u rješavanju problema tijekom liječenja i do smrti. U donošenje odluka o tijeku liječenja, uzimajući u obzir dob djeteta, treba uključiti i dijete zajedno s obitelji i članovima tima. Pružanje palijativne pedijatrijske skrbi i asistencija u procesu umiranja djeteta, zahtijeva od medicinske sestre visoku razinu specifičnog znanja, sposobnosti i...
Konfokalna laserska endomikroskopija i njena primjena na KBC-u Zagreb/Centar za interventnu gastroenterologiju
Konfokalna laserska endomikroskopija i njena primjena na KBC-u Zagreb/Centar za interventnu gastroenterologiju
Kristina Čor
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog diplomskog rada je bio ispitati korelaciju između virtualne biopsije uprabom konfokalne laserske endomikroskopije (pCLE) i „slijepe“ biopsije, tj. patohistologije kod pacijenata oboljelih od Barrettovog jednjaka. USTROJ STUDIJE: Istraživanje je retrospektivno opservacijsko. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su pacijenti s refluksnim smetnjama i dokazanim postojanjem Barrettovog jednjaka kojima je u razdoblju od 2018. do 2020. godine učinjena ...
Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Konzumacija cigareta, alkohola i narkotika kod zdravstvenih djelatnika od početka pandemije bolesti COVID-19
Mario Vukomanović
Cilj: Prikupiti podatke o konzumaciji cigareta, alkohola i narkotika među zdravstvenim djelatnicima i utvrditi je li došlo do povećanja odnosno smanjenja upotrebe istih za vrijeme povećanog stresa uzrokovanog „korona krizom“ u Republici Hrvatskoj. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, u travnju 2022. godine. Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno anketnim upitnikom i ciljano je usmjereno djelatnicima...
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Kradljivci vremena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi
Iva Rebić
Cilj istraživanja: Ispitati koji su najčešći kradljivci vremena u svakodnevnom radu medicinskih sestara, ispitati ima li razlike s obzirom na radno mjesto na Klinici za infektologiju, Klinici za unutarnje bolesti i Klinici za kirurgiju te ispitati ima li razlike s obzirom na spol, dob, obrazovanje i godine radnog staža. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju sudjelovalo je 110 ispitanika zaposlenih u Kliničkom bolničkom...

Pages