Pages

Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Fizioterapijski postupci kod lateralnog epikondilitisa
Lucija Rakitić
Lateralni epikondilitis, još nazvan teniski lakat, jedan je od sindroma prenaprezanja koji zahvaća područje lakta. Mehanizam nastanka lateralnog epikondilitisa jest ponavljanje mikrotrauma na tetivama mišića extensor carpi radialis brevis i extensor carpi ulnaris. Za izradu ovog rada pretraživane su baze podataka: PubMed, EMBASE te Google scholar iz kojih su pregledani i proučeni članci kojima bi se ovaj rad potkrijepio. Lateralni epikondilitis najčešće se pojavljuje kod...
Fizioterapijski postupci kod sindroma karpalnog kanala- prikaz slučaja
Fizioterapijski postupci kod sindroma karpalnog kanala- prikaz slučaja
Mateo Topić
UVOD: U uvodu je kratko opisana anatomija sindroma karpalnog kanala, ključni simptomi koji se javljaju kod ovoga sindroma, epidemiologija te klinička slika pacijenta koji boluje od oštećenja središnjeg živca. PRIKAZ SLUČAJA: Pacijentici su otežane aktivnosti u svakodnevnom životu zbog karakteristične boli, parestezije koja se pogoršava noću, gubitkom snage te smanjenjem koordinacije fine motorike. Klinički testovi su korisni alati pri otkrivanju tkiva koji uzrokuju bol, a...
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Fizioterapijski pristup djeci s Down sindromom
Petra Glavaš
UVOD: Najčešći i najpoznatiji kromosomski poremećaj kod ljudi je Downov sindrom, a očituje se viškom jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice. Budući da postoje tri kopije takvog kromosoma, Downov sindrom naziva se i trisomija 21. POSTUPCI: Za potrebe pisanja ovog diplomskog rada pretraživane su znanstvene baze Hrčak, PubMed i NSK. Uz znanstvene baze pretraživane su i knjige vezane uz temu. PRIKAZ TEME: Zbog dodatnog kromosoma osobe s Downovim sindromom...
Fizioterapijski pristup kod osteoporoze - prikaz slučaja
Fizioterapijski pristup kod osteoporoze - prikaz slučaja
Iva Pranjić
Cilj istraživanja: Ispitati učinke fizioterapijskog pristupa u rehabilitaciji i liječenju osteoporoze kod pacijentice u postmenopauzi s dijagnozom osteoporoze. Nacrt studije: prikaz slučaja Ispitanici i metode: U prikazu slučaja sudjelovala je pacijentica dobi 57 godina s dijagnozom osteoporoze i u podlozi dijagnozom hipertireoze i adenoma štitnjače koji je odstranjen operativnim zahvatom. Rezultati: Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da fizioterapijski pristup u...
Fizioterapijski pristup kod problema vratne kralježnice
Fizioterapijski pristup kod problema vratne kralježnice
Petra Pavelić
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost pojavljivanja boli u području vratne kralježnice studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno u razdoblju od 17. do 27. veljače 2021. godine. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je 298 studenata. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog anketnog upitnika koji sadrži 25 pitanja o općim obilježjima ispitanika, korištenju mobilnih uređaja te pojavi boli u području vratne...
Fizioterapijski pristup nakon mastektomije
Fizioterapijski pristup nakon mastektomije
Marija Bilić
Uvod: Uzrok nastanka karcinoma dojke nije definiran niti poznat, međutim postoji niz čimbenika koji imaju izravan utjecaj na razvoj karcinoma među kojima je najistaknutija pozitivna obiteljska anamneza. Žene koje imaju genetske predispozicije za karcinom dojke, imaju dva do četiri puta veću vjerojatnost razvoja karcinoma, posebice one žene koje su nositeljice gena BRCA 1 i BRCA 2. Postupci: Za izradu diplomskog rada pregledat će se znanstveni i stručni članci te web stranice,...
Fizioterapijski pristup pacijentu s traumatskom ozljedom mozga
Fizioterapijski pristup pacijentu s traumatskom ozljedom mozga
Ema Šimenić
UVOD: Ozljede predstavljaju važan medicinski, javnozdravstveni i socioekonomski problem današnjice. Najčešće su ozljede u svijetu i Republici Hrvatskoj kraniocerebralne ozljede. Kraniocerebralne ozljede dijelimo na ozljede lubanje i ozljede mozga. Mozak je najviši dio središnjeg živčanog sustava kojeg morfološki dijelimo na veliki mozak, mali mozak i moždano deblo. POSTUPCI: Podatci korišteni u pisanju ovog diplomskog rada dobiveni su sintezom podataka stručne literature iz...
Fizioterapijski pristup u liječenju spuštenih stopala (pes planus) kod odraslih
Fizioterapijski pristup u liječenju spuštenih stopala (pes planus) kod odraslih
Karla Mrvac
Uvod: Popuštanje svodova stopala i slabljenje mišića dovodi do spuštenog stopala. Osnovna podjela spuštenog stopala je na urođeno i stečeno spušteno stopalo. Veća je vjerovatnost da je spušteno stopalo stečeno tijekom razvoja. Prema stupanju spuštenosti stopala razlikujemo: pes planus, pes planovalgus i pes valgus. Postoje razni uzroci spuštenog stopala, a najčešće su to neprikladna obuća, zanimanje i genetski faktor. Postupci: Za izradu rada korišteni su podaci...
Fokalne infekcije u stomatologiji
Fokalne infekcije u stomatologiji
Ivana Verić
Uvod: Napredak u otkrivanju i podjeli mikroorganizama doprinosi detaljnijoj analizi o utjecaju oralnoga fokusa. Poznato je kako oralna šupljina pruţa lokalizaciju, razvoj i širenje oralnih patogena na udaljena mjesta u organizmu, što rezultira nastankom sistemskih stanja, poput malignih promjena, reumatoidnoga artritisa i kardiovaskularnih oštećenja. Prikaz teme: Oralne infekcije česta su pojava kod pacijenata, infekcija potiče razvoj kronične upale koja se širi na zube,...
Grupna terapija u liječenju psihijatrijskih bolesnika u dnevnoj bolnici
Grupna terapija u liječenju psihijatrijskih bolesnika u dnevnoj bolnici
Lucija Krupa
Uvod: Psihijatrija je grana medicine koja objedinjuje liječenje i istraživanje psihičkih poremećaja. Oboljelima od psihičkih poremećaja često je narušena kvaliteta života, te bolest utječe na njihov dotadašnji životni stil. Psihijatar primjenom farmakoterapije i psihoterapije oboljelome nastoji osigurati što veću razinu funkcionalnosti uz održanje i/ili osiguravanje bolje kvalitete života. Postupci: Analizom i sintezom prikupljenih podataka iz hrvatske i strane stručne...
Hijaluronska kiselina u dentalnoj higijeni
Hijaluronska kiselina u dentalnoj higijeni
Matilda Madžar
CILJ: Cilj je rada Hijaluronska kiselina u dentalnoj higijeni prikazati strukturu, svojstva i funkciju hijaluronske kiseline te njezino djelovanje u usnoj šupljini. Opisati sredstva za dentalnu higijenu u kojima se ona nalazi te načine liječenja spomenutim sredstvima. PRIKAZ TEME: Tema je rada djelovanje hijaluronske kiseline na dentalnu higijenu. Naime, hijaluronska je kiselina mukopolisaharid kojeg je moguće pronaći u živim organizmima. Prvenstveno ju je moguće pronaći u...
Hitna stanja u onkologiji
Hitna stanja u onkologiji
Katarina Duvnjak
Uvod: Produljenjem očekivanog životnog vijeka stanovništva raste i incidencija malignih bolesti, a napretkom u medicini stope mortaliteta se smanjuju što uvjetuje povećanje broja bolesnika na onkološkom liječenju. Time ujedno raste rizik za nastanak hitnih onkoloških stanja. Postupci: Literatura za izradu diplomskog rada prikupljena je pretražujući baze podataka: Google Znalac, Hrčak i PubMed. Ključne riječi za pretragu bile su: hitna stanja u onkologiji, maligna bolest,...

Pages