Pages

Fizioterapijski pristup nakon mastektomije
Fizioterapijski pristup nakon mastektomije
Marija Bilić
Uvod: Uzrok nastanka karcinoma dojke nije definiran niti poznat, međutim postoji niz čimbenika koji imaju izravan utjecaj na razvoj karcinoma među kojima je najistaknutija pozitivna obiteljska anamneza. Žene koje imaju genetske predispozicije za karcinom dojke, imaju dva do četiri puta veću vjerojatnost razvoja karcinoma, posebice one žene koje su nositeljice gena BRCA 1 i BRCA 2. Postupci: Za izradu diplomskog rada pregledat će se znanstveni i stručni članci te web stranice,...
Fizioterapijski pristup pacijentu s traumatskom ozljedom mozga
Fizioterapijski pristup pacijentu s traumatskom ozljedom mozga
Ema Šimenić
UVOD: Ozljede predstavljaju važan medicinski, javnozdravstveni i socioekonomski problem današnjice. Najčešće su ozljede u svijetu i Republici Hrvatskoj kraniocerebralne ozljede. Kraniocerebralne ozljede dijelimo na ozljede lubanje i ozljede mozga. Mozak je najviši dio središnjeg živčanog sustava kojeg morfološki dijelimo na veliki mozak, mali mozak i moždano deblo. POSTUPCI: Podatci korišteni u pisanju ovog diplomskog rada dobiveni su sintezom podataka stručne literature iz...
Fizioterapijski pristup u liječenju spuštenih stopala (pes planus) kod odraslih
Fizioterapijski pristup u liječenju spuštenih stopala (pes planus) kod odraslih
Karla Mrvac
Uvod: Popuštanje svodova stopala i slabljenje mišića dovodi do spuštenog stopala. Osnovna podjela spuštenog stopala je na urođeno i stečeno spušteno stopalo. Veća je vjerovatnost da je spušteno stopalo stečeno tijekom razvoja. Prema stupanju spuštenosti stopala razlikujemo: pes planus, pes planovalgus i pes valgus. Postoje razni uzroci spuštenog stopala, a najčešće su to neprikladna obuća, zanimanje i genetski faktor. Postupci: Za izradu rada korišteni su podaci...
Fokalne infekcije u stomatologiji
Fokalne infekcije u stomatologiji
Ivana Verić
Uvod: Napredak u otkrivanju i podjeli mikroorganizama doprinosi detaljnijoj analizi o utjecaju oralnoga fokusa. Poznato je kako oralna šupljina pruţa lokalizaciju, razvoj i širenje oralnih patogena na udaljena mjesta u organizmu, što rezultira nastankom sistemskih stanja, poput malignih promjena, reumatoidnoga artritisa i kardiovaskularnih oštećenja. Prikaz teme: Oralne infekcije česta su pojava kod pacijenata, infekcija potiče razvoj kronične upale koja se širi na zube,...
Grupna terapija u liječenju psihijatrijskih bolesnika u dnevnoj bolnici
Grupna terapija u liječenju psihijatrijskih bolesnika u dnevnoj bolnici
Lucija Krupa
Uvod: Psihijatrija je grana medicine koja objedinjuje liječenje i istraživanje psihičkih poremećaja. Oboljelima od psihičkih poremećaja često je narušena kvaliteta života, te bolest utječe na njihov dotadašnji životni stil. Psihijatar primjenom farmakoterapije i psihoterapije oboljelome nastoji osigurati što veću razinu funkcionalnosti uz održanje i/ili osiguravanje bolje kvalitete života. Postupci: Analizom i sintezom prikupljenih podataka iz hrvatske i strane stručne...
Hijaluronska kiselina u dentalnoj higijeni
Hijaluronska kiselina u dentalnoj higijeni
Matilda Madžar
CILJ: Cilj je rada Hijaluronska kiselina u dentalnoj higijeni prikazati strukturu, svojstva i funkciju hijaluronske kiseline te njezino djelovanje u usnoj šupljini. Opisati sredstva za dentalnu higijenu u kojima se ona nalazi te načine liječenja spomenutim sredstvima. PRIKAZ TEME: Tema je rada djelovanje hijaluronske kiseline na dentalnu higijenu. Naime, hijaluronska je kiselina mukopolisaharid kojeg je moguće pronaći u živim organizmima. Prvenstveno ju je moguće pronaći u...
Hitna stanja u onkologiji
Hitna stanja u onkologiji
Katarina Duvnjak
Uvod: Produljenjem očekivanog životnog vijeka stanovništva raste i incidencija malignih bolesti, a napretkom u medicini stope mortaliteta se smanjuju što uvjetuje povećanje broja bolesnika na onkološkom liječenju. Time ujedno raste rizik za nastanak hitnih onkoloških stanja. Postupci: Literatura za izradu diplomskog rada prikupljena je pretražujući baze podataka: Google Znalac, Hrčak i PubMed. Ključne riječi za pretragu bile su: hitna stanja u onkologiji, maligna bolest,...
Holistički pristup bolesniku u zdravstvenoj skrbi prije, tijekom i nakon biopsije bubrega
Holistički pristup bolesniku u zdravstvenoj skrbi prije, tijekom i nakon biopsije bubrega
Mirna Lovrić
Uvod: Biopsija bubrega dijagnostički je postupak kojim se nakon lokalne anestezije, uz kontrolu ultrazvuka, posebnom iglom uzorkuje komadić bubrežnog tkiva. Uzorak se mikroskopski analizira. Medicinske sestre primjenjuju holistički i individualizirani pristup bolesniku u svim fazama zahvata biopsije. Cilj je rada opisati biopsiju bubrega i prikazati osobitosti cjelovite zdravstvene skrbi bolesnika prije, tijekom i nakon biopsije bubrega. Postupci: Sustavno je pretraživanje...
In vitro ispitivanje utjecaja oralnih sredstava za ispiranje usne šupljine na sojevima Candida albicans
In vitro ispitivanje utjecaja oralnih sredstava za ispiranje usne šupljine na sojevima Candida albicans
Anamarija Aleksić
Cilj istraživanja: U ovome znanstveno-istraživačkom radu dokazali smo različito djelovanje vodica za ispiranje usne šupljine na Candidu albicans. Materijali i metode: Ispitivanje je provedeno na sojevima kvasaca Candida albicans koji su dio zbirke sojeva Laboratorija za mikrobiologiju, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Josipa J.J. Strossmayera u Osijeku. Vodice za ispiranje usne šupljine koje smo koristili su: Belosept, Listerine, Curasept, Dontodent, Perio Aid i Oral B....
Informiranost i osobni stavovi studenata sestrinstva o cjepivima protiv SARS-CoV-2 virusa
Informiranost i osobni stavovi studenata sestrinstva o cjepivima protiv SARS-CoV-2 virusa
Ena Vidović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati informiranost studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o cjepivima protiv COVID-19, načinu informiranja o cjepivima i njihovim stavovima o cijepljenju. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U razdoblju od 16. srpnja do 16. kolovoza ispitano je 100 studenata sestrinstva starosti 18 godina i više koji studiraju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Studenti su ispunili anonimnu, javno dostupnu...
Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Viktorija Hajdek
Uvod: Svake godine stotine tisuća zdravstvenih djelatnika izloženi su smrtonosnim bolestima poput HIV-a i hepatitisa C kao posljedica ubodnog incidenta zbog ozljeda iglom i oštrih predmeta. S današnjom tehnologijom, medicinske sestre se više ne trebaju suočavati s tako visokim rizicima. Incident je neplanirani, neželjeni događaj koji ne uzrokuje značajnu ozljedu (privremena nesposobnost za rad tijekom najviše tri dana), ali negativno utječe na izvedbu dodijeljenog zadatka. ...
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Monika Kos Gašparić
Cijepljenje je vrlo učinkovita preventivna mjera u borbi protiv zaraznih bolesti. Cilj: Cilj istraživanja je ispitati informiranost i stavove roditelja o cijepljenju djece. Metode: Sudionici u istraživanju su majke i očevi djece s područja Međimurske županije. Istraživanje je provedeno pomoću samostalno kreiranog upitnika po primjerima iz dosadašnjih sličnih istraživanja. Prvi dio upitnika sastoji se od pitanja o spolu, dobi, stupnju obrazovanja, radnom statusu,...

Pages