Pages

Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Zoran Malečić
Uvod: Pandemija bolesti COVID-19, od svoje pojave krajem 2019. godine nosi za sobom niz negativnih posljedica. Medicinske sestre/tehničari na radnom mjestu svakodnevno su izloženi povećanom riziku od infekcije, a samim tim i riziku od izricanja mjera izolacije i/ili samoizolacije. Ciljevi: Ispitati mišljene ispitanika o bolesti COVID-19, doprinos samoizolacije i/ili izolacije i pojave pandemije na psihičko zdravlje medicinskih sestara/tehničara. Ispitati mišljenje i općenito znanje...
Društvene mreže i profesionalizam u sestrinstvu
Društvene mreže i profesionalizam u sestrinstvu
Maja Ciber
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stavove studenata o utjecaju društvenih mreža na profesionalizam u sestrinstvu te svijest o prednostima i potencijalnim rizicima korištenja društvenih mreža. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U ovom istraživanju sudjelovalo je 63 studenata sestrinstva. Istraživanje je provedeno putem anonimnog online upitnika u lipnju 2022. godine. U ovom istraživanju korišten je upitnik osmišljen za potrebe...
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ivana Matošević
UVOD: Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija spasonosni je način i značajan dio svakog programa mehaničke cirkulatorne potpore. Postoje značajne razlike u postavljanju i upravljanju ECMO sustavom u pedijatrijskih bolesnika u usporedbi s odraslima, uključujući indikacije, postavljanje ECMO kruga, kao i mjesta implantacije. ECMO sustav modificirani je kardiopulmonalni premosnički krug, konceptualno sličan onom koji je izumio John Gibbon 1936. godine i koji se trenutačno koristi...
Emocionalno funkcioniranje i samopercepcija u žena oboljelih od raka dojke
Emocionalno funkcioniranje i samopercepcija u žena oboljelih od raka dojke
Dunja Bart
Cilj istraživanja: Ispitati emocionalno funkcioniranje i samopercepciju žena oboljelih od raka dojke u odnosu na dob, stručnu spremu, mjesto stanovanja i metodu liječenja. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovala 81 ispitanica. Provedeno je na Zavodu za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek tijekom travnja 2022. primjenom prilagođene hrvatske inačice anonimnog upitnika The Functional Assessment of Cancer Therapy -...
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Irena Kukić Vukoja
Uvod: Kardiovaskularni i emocionalni poremećaji dijele zajedničku epidemiologiju, sugerirajući tako temeljne putove koji povezuju ove različite bolesti. Sve veći broj dokaza u literaturi naglašava utjecaj psiholoških odrednica u somatskim bolestima. Cilj: ispitati koja emocionalna stanja utječu na bolesnike oboljele od bolesti srca te odgovore ispitanika usporediti prema sociodemografskim varijablama. Metode: presječna studija. Rezultati: Pronađena je značajna razlika u...
Empatija studenata sestrinstva
Empatija studenata sestrinstva
Natalija Gojak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati razinu empatije studenata prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstva, dislociranog u Svetoj Nedelji. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 113 studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji, Podatci su prikupljani Upitnikom o empatiji koji se sastojao od dva dijela. Prvi dio činio je upitnik o demografskim...
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Jurica Vrhovec
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati empatiju u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima te kako je pojava COVID-19 pandemije utjecala na empatični dio osoblja u svakodnevnom radu s teško oboljelim pacijentima u novonastaloj situaciji. Ispitanici i metode: prosječna studija, provedena na 82 ispitanika. Korišteni podatci dobiveni su anonimnom anketom. Istraživanje je provedeno u Općoj bolnica Zabok i bolnici hrvatskih veterana gdje su ispitanici bili medicinske sestre i...
Endovaskularni pristup liječanju mioma maternice
Endovaskularni pristup liječanju mioma maternice
Maja Martinčević
Uvod: Miomi su najčešći ginekološki tumori s prevalencijom u rasponu od 70 do 80 posto u žena koje su navršile 50 godina. Prevalencija raste s godinama, a vrhunac doseže u žena u 40- im godinama. Postupci: Literatura potrebna za ostvarivanje ovog rada bit će prikupljena iz široko dostupnih internetskih znanstvenih baza PubMed, Embasa i Hrčak s ključnim riječima korištenim u pretraživanju. Cilj je rada prikazati kako minimalno invazivnim endovaskularnim postupcima ...
Epiduroliza kralježnice
Epiduroliza kralježnice
Svjetlana Stipić
Uvod: Epiduroliza, odnosno Raczov postupak je metoda ublažavanja boli, koja se ubraja u postupke dnevne kirurgije. Upotrebljava se od devedesetih godina prošlog stoljeća, a njezina velika prednost je to što je najmanje invazivna metoda među aktualnim kirurškim tretmanima boli. Postupci: Podaci potrebni za ovaj diplomski rad biti će prikupljeni iz znanstvenih baza pretraživanjem literature Scopus, PubMed, Medline, Embasa i Hrčak. Cilj rada je prikazati kako minimalno invazivnim...
Fiziološke promjene mišićno koštanog sustava osoba treće životne dobi
Fiziološke promjene mišićno koštanog sustava osoba treće životne dobi
Tijana Đurđević
UVOD: Starenje je ireverzibilan proces i on se kod ljudi različito odvija, a započinje već samim rođenjem. Starenje podrazumijeva proces kojim dolazi do postupnog gubitka funkcija, a tkiva i organi postaju podložni promjenama. Cilj rada je utvrditi koje su to promjene koje nastaju na mišićno koštanom sustavu te kako na vrijeme reagirati i osigurati dugotrajnu funkcionalnu sposobnost starijih. POSTUPCI: Korištene informacije potrebne za izradu ovog diplomskog rada dobivene su ...
Fizioterapija djece s traumatskom ozljedom mozga
Fizioterapija djece s traumatskom ozljedom mozga
Fjolla Temaj
Uvod: Traumatska ozljeda mozga jedan je od najčešćih uzroka smrti i invalidnosti djece. Često rezultira nizom kognitivnih, motoričkih i socijalnih disfunkcija, koje se mogu očitovati odmah nakon ozljede ili tijekom razvoja djeteta. Uzroci su nastanka TOM-a padovi, prometne nesreće, nasilje, sportske ozljede i slično. TOM može biti blagog, umjerenog ili teškog oblika. Postupci: Pretraženi su i interpretirani brojni izvori, knjige, istraživanja, članci iz medicinskih časopisa...
Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Fizioterapija fokalne neuropatije živca medianusa u karpalnom kanalu
Karmela Vadlja
Uvod: Sindrom karpalnog kanala jedan je od najčešćih kanalikularnih sindroma u ljudi modernog doba. Također, jedna je od najčešćih kompresivnih neuropatija. Sindrom karpalnog kanala nastaje zbog kompresije na n. medianus u području karpalnog kanala, a taj pritisak može biti uzrokovan hematomom, povećanim tlakom i karpalnom kanalu i slično. Postupci: U svrhu pisanja ovog rada pretražene su baze podataka HDMR (Hrvatsko društvo za medicinu rada, Hrvatski liječnički zbor),...

Pages