Pages

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Monika Smolčić
Uvod: Mentalno zdravlje, promatrano unutar široke definicije blagostanja, neizostavno je za ostvarenje dobrobiti i razvoj pojedinca, zajednice i društva. Djetinjstvo i adolescencija kritični su za patogenezu mentalnih poremećaja što upućuje na potrebu za prevencijom i promocijom mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Postupci: Sustavnim pretraživanjem i analizom znanstvene literature opisati zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata, važnost prevencije,...
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Karlo Mahaček
Uvod: U trenutku dolaska u sastav Monarhije, Slavonija postaje granično područje prema oslabljenom Osmanskom Carstvu te se zato uspostavlja teritorij Vojne krajine i dio koji se naziva Provincijal. Stanovništvo koje je živjelo na tom prostoru suočava se s nehigijenskim uvjetima života i izostankom prikladne zdravstvene zaštite. Epidemije zaraznih bolesti čine stalnu prijetnju, a najpoznatija bolest koja je u to vrijeme prisutna jest kuga, te njezina pojava ostavlja stravične...
Zdravstveni učinak joge i njezina sposobnost povećanja kvalitete života
Zdravstveni učinak joge i njezina sposobnost povećanja kvalitete života
Dora Suk
Cilj istraţivanja: Ispitati i usporediti uĉinak redovitog vjeţbanja joge na percipirani stres, mentalno zdravlje i otpornost osoba koje redovito prakticiraju jogu. Nacrt studije: Istraţivanje je provedeno kao presjeĉno istraţivanje. Ispitanici i metode: Istraţivanje je provedeno tijekom srpnja i kolovoza 2022. putem online upitnika. U istraţivanju je sudjelovalo 112 ispitanika, a ciljana skupina su osobe koje se redovito bave jogom. Upitnik se sastojao od nekoliko dijelova, prvi...
Zdravstveno ponašanje adolescenata Brodsko-posavske županije
Zdravstveno ponašanje adolescenata Brodsko-posavske županije
Ivana Brkanac
Cilj istraživanja: Ispitati zdravstveno ponašanje adolescenata Brodsko-posavske županije s obzirom na spol i školu koju pohađaju. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 128 ispitanika, od toga su u ispitivanom uzorku 82 ispitanika ženskog spola. Za prikupljanje podataka korišten je anketni upitnik konstruiran za ovo istraživanje. Rezultati: Značajno više osoba ženskog spola posjećuje stomatologa...
Znanja i mišljenja studenata u Osječko baranjskoj-županiji o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Znanja i mišljenja studenata u Osječko baranjskoj-županiji o cijepljenju protiv Humanog papiloma virusa
Ružica Lovrić
Cilj istraživanja: Cilj je prikazati znanja i mišljenja studenata u Osječko-baranjskoj županiji o infekcijama uzrokovanim HPV-om i cijepljenju protiv HPV-a. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su studenti različitih studija i godina studija. Prikupljanje podataka provedeno je online anketnim upitnikom u digitalnom alatu Google Forms. Rezultati: U istraživanju su sudjelovala 404 ispitanika. Ispitani studenti imaju znanja o HPV...
Znanja i osviještenost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o programu prevencije karcinoma dojke
Znanja i osviještenost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o programu prevencije karcinoma dojke
Patricija Puljak
Cilj istraživanja: Ispitati znanja i osviještenost studenata o programu prevencije karcinoma dojke. Ispitati jesu li studenti upoznati s pojmom karcinoma dojke, rizičnim čimbenicima i preventivnim metodama. Ispitati postoje li razlike u znanju i osviještenosti studenata ovisno o studijskom programu. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 186 studenata studija sestrinstva, fizioterapije i dentalne medicine...
Znanja i stavovi pacijenata na području Republike Hrvatske o karcinomu usne šupljine
Znanja i stavovi pacijenata na području Republike Hrvatske o karcinomu usne šupljine
Juraj Pantalon
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj istraživanja je ispitati znanja i stavove pacijenata o karcinomu usne šupljine. NACRT STUDIJE: Presječno opažajno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno u lipnju 2022. godine putem anonimnog anketnog upitnika na punoljetnim pacijentima liječenim u ordinacijama dentalne medicine na području Republike Hrvatske. U istraživanju je sudjelovala 101 osoba. REZULTATI: Ispitanici su pretežito žene (51,5 %). Prosječna dob je 48,3 godine....
Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba
Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba
Manuela Dvorski
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati znanje i stavove pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskoj mogućnosti nakon ekstrakcije zuba te ispitati izvore informiranja pacijenta o dentalnim implantatima i utvrditi koje su najčešće barijere u donošenju odluke za takvu vrstu terapije. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 130 pacijenata Doma zdravlja u Osijeku. Istraživanje je...
Znanja i stavovi srednjoškolskih učenika o procijepljenosti protiv HPV-a
Znanja i stavovi srednjoškolskih učenika o procijepljenosti protiv HPV-a
Ines Nuić
Ciljevi istraživanja: Svrha ovog istraživanja je provesti ispitivanje znanja učenika srednje medicinske škole o HPV-u i cijepljenju, istražiti percepciju znanja srednjoškolaca o HPV-u i cijepljenju i istražiti stavove o osobnoj odluci srednjoškolaca o cijepljenju. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u srednjoj školi Pakrac u vremenskom razdoblju 20. veljače do 31. travnja 2020. godine na uzorku od 111 učenika srednje škole...
Znanja i stavovi studenata o izbjeljivanju zubi
Znanja i stavovi studenata o izbjeljivanju zubi
Debora Lovrenčić
Cilj istraživanja: Svrha istraživanja je ispitati znanja i stavove studenata o izbjeljivanju zubi, ispitati izvore informiranja studenata o izbjeljivanju zubi te utvrditi koji čimbenici utječu u donošenju odluke o provedbi izbjeljivanja zubi. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječna. Ispitanici i metode: U ovom istraživanju je sudjelovalo 165 studenata. Istraživanje je provedeno u lipnju i srpnju 2021. godine. Za potrebe istraživanja upotrebljavan je online anonimni...
Znanja i stavovi studenata prvih triju godina integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog  studija Dentalne medicine o temporomandibularnim poremećajima
Znanja i stavovi studenata prvih triju godina integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine o temporomandibularnim poremećajima
Žana Piškulić
Cilj istraživanja: ispitati znanje i stavove studenata pretkliničkih godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo o temporomandibularnim poremećajima, njihovu dijagnosticiranju i liječenju. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao ukupno 41 ispitanik. Ispitanici su studenti prve tri...
Znanja i stavovi studenata sestrinstva o preventivnim mjerama raka dojke
Znanja i stavovi studenata sestrinstva o preventivnim mjerama raka dojke
Antonela Barić
Cilj istraživanja: Ispitati znanja i stavove studenata o preventivnim mjerama raka dojke, ustanoviti jesu li medicinske sestre upoznate s preventivnim mjerama, odnosno trebaju li svoje znanje o prevenciji raka dojke samo nadograđivati ili je potrebno temeljito uključiti više informacija tijekom studiranja. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 102 ispitanika svih pet godina Sveučilišnog studija...

Pages