Pages

Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Uloge fizioterapeuta u rehabilitaciji nedonoščadi - razvojne terapije po Bobathu i Vojti
Matea Vonić
Uvod: Dijete rođeno prije punih 37 tjedana trudnoće smatra se nedonesenim. Do prijevremenog porođaja može doći ako postoje malformacije maternice ili posteljice, ali i bolesti rodilje koje se javljaju prije ili se razvijaju tijekom trudnoće. Zbog nezrelosti organa i organskih sustava razvijaju se razne bolesti. Postupci: U svrhu pisanja rada pretražene su baze podataka: PubMed, ProQuest i Hrčak te znanstveni časopisi dostupni u web-obliku. Prikaz teme: HIE predstavlja ozljedu...
Uporaba i značaj srebra u dentalnoj medicini
Uporaba i značaj srebra u dentalnoj medicini
Thomas Frauenheim
Uvod: Srebro, osobito srebrne nanočestice opsežno su istražene zbog svojih antimikrobnih svojstava protiv različitih vrsta mikroorganizama.Pokazalo se da nanotehnologija ima veliki utjecaj na nekoliko medicinskih područja, a stomatologija nije iznimka.Cilj ovog rada je pregled literature o specifičnostima srebra te o primjenama i prednostima koje donosi u području stomatologije. Postupak: Provedeno je sustavno istraživanje elektroničke znanstvene baze podataka koje je ...
Uporaba printanog metala u dentalnim laboratorijima u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Uporaba printanog metala u dentalnim laboratorijima u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
Karmela Hrsto
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost uporabe printanog metala u dentalnim laboratorijima u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Nacrt studije: Presječna studija provedena na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ispitanici i metode: U ispitivanju sudjelovalo je sto tehničara dentalne medicine na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ispitivanje je provedeno anketnim upitnikom s ukupno dvadeset pitanja, a bilo je anonimno i...
Uporaba psihoaktivnih tvari u trudnoći
Uporaba psihoaktivnih tvari u trudnoći
Antonela Špionjak
Uvod: Povezanost trudnoće i psihoaktivnih tvari značajan je javnozdravstveni problem. Sve je više trudnica ovisnica o psihoaktivnim tvarima. Konzumiranje psihoaktivnih tvari negativno utječe na zdravlje svakog pojedinca, a prvenstveno na trudnicu. Konzumiranjem psihoaktivnih tvari dijete je također izloženo posljedicama jer sve tvari kroz pupkovinu prelaze posteljicu i ulaze u djetetov krvotok. Postupci: Prilikom izrade ovog rada podatci su prikupljeni iz relevantnih baza podataka...
Upućenost rodilja u novorođenački probir
Upućenost rodilja u novorođenački probir
Martina Granoša
Cilj istraživanja: Ispitati upućenost rodilja u program novorođenačkog probira i njegove prednosti, ispitati razliku u mišljenju prema sociodemografskim podatcima te ispitati mišljenje rodilja o ulozi medicinske sestre u informiranju o novorođenačkom probiru. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 150 ispitanica, rodilja (od 23 do 59 godina). Podatci su prikupljeni anonimnom anketom. Rezultati: Najviše ispitanica, čak njih...
Usamljenost starijih osoba u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Usamljenost starijih osoba u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Mirna Mesar
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati usamljenost kod osoba starije životne dobi iznad 65 godina, nakon razornog potresa 29.12.2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije. NACRT STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike je činilo 225 osoba starije životne dobi s područja Sisačkomoslavačke županije. Podatci su prikupljani Upitnikom dizajniranim za potrebe ovog rada i skraćenom verzijom UCLA skale. REZULTATI: Većinu ispitanika činile su...
Uspješnost metoda medicinski pomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj
Uspješnost metoda medicinski pomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj
Antonija Hronjec
Ciljevi istraživanja: Prikazati koji čimbenici utječu na uspješnost postupaka MPO-a među liječenim parovima u Republici Hrvatskoj. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: 216 ispitanika, od toga samo dva muškarca. Svi ispitanici liječe neplodnost u našoj zemlji, od toga 169 žena prethodno ima ostvarenu trudnoću, bilo putem MPO-a ili prirodno. Anketni upitnik sastoji se od 39 pitanja. Istraživanje je provedeno tijekom siječnja i ...
Uspješnost provedbe kardiopulmonalne reanimacije u izvanbolničkoj hitnoj službi
Uspješnost provedbe kardiopulmonalne reanimacije u izvanbolničkoj hitnoj službi
Boris Marušić
Cilj istraživanja: utvrditi stopu uspješnosti provedbe KPR-a u izvanbolničkoj hitnoj službi u 2021. godini, na Zavodu za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. Ustroj studije: Provedena je presječna studija u kojoj su obrađeni podatci iz 2021. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno ispitivanjem baze podataka Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. Provodilo se na podatcima od 198 ispitanika koji su tokom 2021. reanimirani u izvan...
Usporedba integralnih jedinica sa standardnnom rehabilitacijom kod bolesti izvanzglobnog reumatizma u području ramena
Usporedba integralnih jedinica sa standardnnom rehabilitacijom kod bolesti izvanzglobnog reumatizma u području ramena
Tomislav Banić
Cilj istraživanja: Istraživanjem se željelo ispitati postoji li razlika u rezultatima standardne rehabilitacije i rehabilitacije koja je obavljena u integralnim jedinicama kod pacijenata s bolestima izvanzglobnog reumatizma u području ramena. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 30 pacijenata podijeljenih u dvije skupine. U svakoj je skupini bilo 15 pacijenata s dijagnozama bolesti izvanzglobnog reumatizma u području ramena....
Usporedba percepcije skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine Preddiplomskog studija Sestrinstvo
Usporedba percepcije skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine Preddiplomskog studija Sestrinstvo
Kasandra Musović
Cilj istraživanja Cilj je ovoga istraživanja bio istražiti postoje li razlike u percepciji skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine preddiplomskog studija sestrinstva s obzirom na države, spol, godinu studija (dob) te vrstu studija (redoviti ili izvanredni). Nacrt studije Studija je ustrojena kao presječna studija. Ispitanici i metode Ispitanici su studenti prve i treće godine studija na preddiplomskom studiju Sestrinstvo pri Fakultetu za dentalnu...
Usporedba procjene sagorijevanja medicinskih sestara u jedinicama intenzivnog liječenja u skrbi za djecu i odrasle Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Usporedba procjene sagorijevanja medicinskih sestara u jedinicama intenzivnog liječenja u skrbi za djecu i odrasle Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Mateja Adamović
Cilj istraživanja: Utvrditi postoje li razlike u sagorijevanju (Burnout Syndrome) na poslu između medicinskih sestara u Jedinicama intenzivnog liječenja za odrasle i medicinskih sestara na Jedinicama intenzivnog liječenja za novorođenčad i djecu. Nacrt studije: Ovo istraživanje je ustrojeno kao deskriptivna presječna (cross-sectional study) studija koja se provodila u razdoblju od 01. lipnja do 01. srpnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Ispitanici i metode:...
Usporedba provođenja oralne higijene kod pacijenata bez fiksno-protetičkih radova i pacijenata s fiksno-protetičkim radovima
Usporedba provođenja oralne higijene kod pacijenata bez fiksno-protetičkih radova i pacijenata s fiksno-protetičkim radovima
Ena Keser
Cilj istraživanja: Usporediti kvalitetu oralne higijene pacijenata koji imaju fiksno-protetičke radove (krunicu ili most) s higijenom pacijenata koji nemaju fiksno-protetičke radove. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 83 ispitanika, podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina ispitanika ima fiksno-protetički nadomjestak (krunicu ili most) dok druga skupina ispitanika...

Pages