Pages

Usamljenost starijih osoba u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Usamljenost starijih osoba u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Mirna Mesar
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati usamljenost kod osoba starije životne dobi iznad 65 godina, nakon razornog potresa 29.12.2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije. NACRT STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike je činilo 225 osoba starije životne dobi s područja Sisačkomoslavačke županije. Podatci su prikupljani Upitnikom dizajniranim za potrebe ovog rada i skraćenom verzijom UCLA skale. REZULTATI: Većinu ispitanika činile su...
Uspješnost metoda medicinski pomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj
Uspješnost metoda medicinski pomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj
Antonija Hronjec
Ciljevi istraživanja: Prikazati koji čimbenici utječu na uspješnost postupaka MPO-a među liječenim parovima u Republici Hrvatskoj. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: 216 ispitanika, od toga samo dva muškarca. Svi ispitanici liječe neplodnost u našoj zemlji, od toga 169 žena prethodno ima ostvarenu trudnoću, bilo putem MPO-a ili prirodno. Anketni upitnik sastoji se od 39 pitanja. Istraživanje je provedeno tijekom siječnja i ...
Uspješnost provedbe kardiopulmonalne reanimacije u izvanbolničkoj hitnoj službi
Uspješnost provedbe kardiopulmonalne reanimacije u izvanbolničkoj hitnoj službi
Boris Marušić
Cilj istraživanja: utvrditi stopu uspješnosti provedbe KPR-a u izvanbolničkoj hitnoj službi u 2021. godini, na Zavodu za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. Ustroj studije: Provedena je presječna studija u kojoj su obrađeni podatci iz 2021. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno ispitivanjem baze podataka Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. Provodilo se na podatcima od 198 ispitanika koji su tokom 2021. reanimirani u izvan...
Usporedba integralnih jedinica sa standardnnom rehabilitacijom kod bolesti izvanzglobnog reumatizma u području ramena
Usporedba integralnih jedinica sa standardnnom rehabilitacijom kod bolesti izvanzglobnog reumatizma u području ramena
Tomislav Banić
Cilj istraživanja: Istraživanjem se željelo ispitati postoji li razlika u rezultatima standardne rehabilitacije i rehabilitacije koja je obavljena u integralnim jedinicama kod pacijenata s bolestima izvanzglobnog reumatizma u području ramena. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 30 pacijenata podijeljenih u dvije skupine. U svakoj je skupini bilo 15 pacijenata s dijagnozama bolesti izvanzglobnog reumatizma u području ramena....
Usporedba percepcije skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine Preddiplomskog studija Sestrinstvo
Usporedba percepcije skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine Preddiplomskog studija Sestrinstvo
Kasandra Musović
Cilj istraživanja Cilj je ovoga istraživanja bio istražiti postoje li razlike u percepciji skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine preddiplomskog studija sestrinstva s obzirom na države, spol, godinu studija (dob) te vrstu studija (redoviti ili izvanredni). Nacrt studije Studija je ustrojena kao presječna studija. Ispitanici i metode Ispitanici su studenti prve i treće godine studija na preddiplomskom studiju Sestrinstvo pri Fakultetu za dentalnu...
Usporedba procjene sagorijevanja medicinskih sestara u jedinicama intenzivnog liječenja u skrbi za djecu i odrasle Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Usporedba procjene sagorijevanja medicinskih sestara u jedinicama intenzivnog liječenja u skrbi za djecu i odrasle Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Mateja Adamović
Cilj istraživanja: Utvrditi postoje li razlike u sagorijevanju (Burnout Syndrome) na poslu između medicinskih sestara u Jedinicama intenzivnog liječenja za odrasle i medicinskih sestara na Jedinicama intenzivnog liječenja za novorođenčad i djecu. Nacrt studije: Ovo istraživanje je ustrojeno kao deskriptivna presječna (cross-sectional study) studija koja se provodila u razdoblju od 01. lipnja do 01. srpnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Ispitanici i metode:...
Usporedba provođenja oralne higijene kod pacijenata bez fiksno-protetičkih radova i pacijenata s fiksno-protetičkim radovima
Usporedba provođenja oralne higijene kod pacijenata bez fiksno-protetičkih radova i pacijenata s fiksno-protetičkim radovima
Ena Keser
Cilj istraživanja: Usporediti kvalitetu oralne higijene pacijenata koji imaju fiksno-protetičke radove (krunicu ili most) s higijenom pacijenata koji nemaju fiksno-protetičke radove. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 83 ispitanika, podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina ispitanika ima fiksno-protetički nadomjestak (krunicu ili most) dok druga skupina ispitanika...
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivima Comirnaty i Spikevax o bolesti COVID-19
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivima Comirnaty i Spikevax o bolesti COVID-19
Mato Knežević
Cilj istraživanja: Ciljeve ovog istraživanja čine: utvrditi postoji li razlika u stavovima i znanju osoba cijepljenih Comirnaty i Spikevax cjepivom o COVID-19 bolesti prema spolu, dobi, stupnju obrazovanja, mjestu stanovanja, financijskom statusu i vrsti cjepiva koje su primili; utvrditi postoji li povezanost stavova i znanja osoba cijepljenih Comirnaty i Spikevax cjepivom o COVID-19 bolesti sa spolom, dobi, stupnjem obrazovanja, mjestom stanovanja, financijskim statusom i vrstom...
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivom Comirnaty i Janssen o bolesti COVID-19
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivom Comirnaty i Janssen o bolesti COVID-19
Karolina Vidović
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati znanje i stavove osoba cijepljenih Comirnaty i Janssen cjepivom protiv COVID-19 na području Brodsko-posavske županije te usporediti postoji li razlika u istome. Ispitati motiviranost stanovnika navedene županije za samo cijepljenje te utječu li mediji na motivaciju, odluku i odabir pojedinca u pristupu cjepivu i cijepljenju protiv COVID-19. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno na 180 ispitanika tijekom siječnja i veljače...
Usporedba tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj sa prijedlogom smjernica liječenja
Usporedba tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj sa prijedlogom smjernica liječenja
Dolores Modrić
Cilj istraživanja: Usporediti prakse tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima za vaskularnu kirurgiju na području Republike Hrvatske, ispitati znanja i stavove medicinskih sestara i tehničara o suvremenom tretmanu kroničnih rana te razviti smjernice za kliničku praksu. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među medicinskim sestrama i tehničarima na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj. Sudjelovalo je 87...
Usporedba vrijednosti bilirubina u novorođenčadi mjereno transkutano i iz uzorka krvi
Usporedba vrijednosti bilirubina u novorođenčadi mjereno transkutano i iz uzorka krvi
Andrea Vučković
CILJ ISTRAŽIVANJA: Usporediti vrijednosti bilirubina u novorođenčadi iz uzorka krvi i transkutanim mjerenjem. NACRT STUDIJE: Presječna studija s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: Retrospektivno istraživanje je provedeno u Klinici za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb u vremenskom razdoblju od 01.06.2021. do 31.12.2021. godine. U istraživanje je uključena novorođenčad koja su u navedenom razdoblju razvila hiperbilirubinemiju, a bilo je potrebno...
Usporedba zadovoljstva poslom medicinskih sestara s odjela intenzivne neonatologije, postintenzivne neonatologije i odjela zdrave novorođenčadi u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Usporedba zadovoljstva poslom medicinskih sestara s odjela intenzivne neonatologije, postintenzivne neonatologije i odjela zdrave novorođenčadi u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Ana Kapusta
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati zadovoljstvo poslom neonatalnih medicinskih sestara/tehničara Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanice je činilo 48 neonatalnih medicinskih sestara Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu. Podatci su prikupljani Upitnikom o zadovoljstvu poslom Minnesota i Upitnikom o općim podatcima. REZULTATI: Ispitanici su bili 48 neonatalnih medicinskih sestara Klinike za ženske...

Pages