Paginacija

Prevalencija ageizma starijih osoba kod zdravstvenih djelatnika
Prevalencija ageizma starijih osoba kod zdravstvenih djelatnika
Lucija Mlađenović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati prevalenciju ageizma starijih osoba u zdravstvenih djelatnika koji s njima rade. NACRT STUDIJE: U diplomskom radu riječ je o presječnom istraživanju. MATERIJALI I METODE: Uzorak su činili zdravstveni djelatnici koji rade sa starijim osobama na klinikama za kirurgiju, onkologiju, unutarnje bolesti i neurologiju te izvanredni studenti diplomskog studija Sestrinstva osječkog Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Svetoj Nedjelji. Anketni upitnik bio...
Prevalencija mišićno-koštane boli u stomatologa u Republici Hrvatskoj
Prevalencija mišićno-koštane boli u stomatologa u Republici Hrvatskoj
Petra Pantalon
Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi prevalenciju boli mišićno – koštanog sustava te ispitati čimbenike povezane s boli među stomatolozima na području Republike Hrvatske Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u obliku presječne studije. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja do lipnja 2022. putem online upitnika platforme Google Forms. Upitnik je modificirana verzija standardiziranog nordijskog upitnika koji je javno dostupan. U istraživanju je...
Prevalencija ovisnosti o vježbanju kod studenata
Prevalencija ovisnosti o vježbanju kod studenata
Ivana Živkov
Cilj istraživanja: Ispitati prevalenciju ovisnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o vježbanju. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 319 studenata. Provedeno je od 9. 11. 2021. do 7. 2. 2022. online upitnikom. Prvi su dio upitnika opći sociodemografski podatci, drugi dio samoprocjena kvalitete života i treći dio Skala ovisnosti o vježbanju (engl. Exercise Dependence Scale-21, EDS-21). Rezultati:...
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Ivona Jagušt
Ciljevi: Cilj istraživanja je ispitati pušačke navike i osobne stavove zdravstvenih djelatnika u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u odnosu na sociodemografske karakteristike i varijable koje se odnose na pušenje. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do srpnja 2021. godine na populaciji zdravstvenih djelatnika zaposlenih u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod. U istraživanju je...
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Jurica Tušek
Uvod: Rast i razvoj djeteta su usko povezani s prijelomima kostiju u dječjoj dob pa je poznavanje normalnog rasta i razvoja od ključne važnosti u liječenju prijeloma i planiranju kirurških zahvata u svim vrstama prijeloma kostiju u djece. Operativno liječenje postaje trend u pedijatrijskoj ortopediji, a podrazumijeva stabilizaciju prijeloma poravnavanjem bez primjene gipsa ili udlage te unutarnju fiksaciju prijeloma koja se vrši žicama, pločama, vijcima ili čavlima. Postupci:...
Prijeoperacijska i poslijeoperacijska zdravstvena njega bolesnice s karcinomom vrata maternice
Prijeoperacijska i poslijeoperacijska zdravstvena njega bolesnice s karcinomom vrata maternice
Lora Galić
Uvod: Rak vrata maternice zloćudna je bolest koja se razvija u dijelu maternice koji se otvara u rodnicu. Grlić maternice mogu oblagati mnoge dobroćudne promjene i izrasline. U početku se obično pojavljuju crvene mrlje, a kasnije lezije na vratu maternice. Oštećenja su većinom premaligna te ih nazivamo cervikalnim intraepitelnim neoplazijama (CIN) ili displazijom. Cilj rada: Cilj rada je prikazati primjenu procesa zdravstvene njege, utvrđivanje problema, definiranje ciljeva i...
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Petra Mijatović
Uvod: Od kardiovaskularnih bolesti u svijetu svake godine premine čak 17,5 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti uzrok kod 45 % preminulih osoba. Osim smrti uzrokuju i veliki broj invaliditeta, a sve se može spriječiti odgovarajućom prevencijom u kojoj sudjeluje multidisciplinarni tim. Postupci: Podatci za pisanje rada dobiveni su iz stručnih članaka, knjiga i mrežnih stranica. Internetske baze podataka su: Hrčak, PubMed, Scopus, Web of Science. Prikaz teme:...
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Marko Jurko
UVOD: Ljudsko je tijelo najsloženiji mehanizam koji nalazimo u prirodi. Svako liječenje, tretman i pristup mora uzeti u obzir cjelovitost i neodvojivost čovjeka. Feldenkrais metoda (FM) nastoji djelovati na taj način. POSTUPCI: Pri pisanju diplomskoga rada poslužili smo se rezultatima 57 studija. Od toga je 8 knjižne građe, a 49 studija preuzeto je s online baze podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskoga rada. PRIKAZ TEME: FM je vještina kretanja uz minimalno...
Primjena fizikalne terapije kod hernije diska
Primjena fizikalne terapije kod hernije diska
Ines Kolundžić
Cilj rada: Cilj ovog rada je pomoću prikaza slučaja prikazati problematiku hernije diska, primjenu fizikalne terapije u njenom liječenju te ulogu fizioterapeuta tijekom liječenja. Opis slučaja: Kralježnica predstavlja osnovnu građu trupa, a njen slabinski dio kako, je najmasivniji, trpi najveći pritisak. Upravo taj pritisak doprinosi pomicanju i pucanju intervertebralnog diska koji povezuje dva kralješka, a to stanje se naziva hernija diska. Bolesnica je u segmentu L4-L5 imala...
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Ivan Sajko
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati način primjene ortopedskih uložaka te njihovu učestalost prema potrebama ovisno o zdravstvenom stanju igrača u Školi nogometa NK Osijek Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine, anonimnim online upitnikom koji se sastojao od 20 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili 104 igrača iz Škole nogometa NK Osijek, uzrasnih kategorija pionira,...
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Primjena metoda prevencije ozljeda kod amaterskih nogometaša
Luka Kovačević
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati učestalost korištenja metoda prevencije ozljeda amaterskih nogometaša. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom siječnja i veljače 2021. godine online upitnikom koji se sastojao od 9 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su 103 amaterska nogometaša odabrana slučajnim odabirom, koji igraju u raznim klubovima u rangovima nižim od Treće hrvatske nogometne lige. Rezultati: Mali...
Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Primjena neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama u pacijenata oboljelih od virusa Covid-19
Angelina Verović
UVOD: Krajem 2019. godine u Wuhanu u Kini prvi je put izoliran novi koronavirus, kasnije nazvan teškim akutnim respiratornim sindromom (SARS-CoV-2). Koronavirus uzrokuje skup akutnih respiratornih bolesti, nazvan koronavirusna bolest 2019 (COVID-19). Najčešći razlog prijema pacijenta u jedinicu intenzivnog liječenja razvoj je akutnog hipoksemičnog zatajenja disanja, što je indikacija za primjenu neinvazivne ventilacije visokoprotočnim nazalnim kanilama. POSTUPCI: Za pisanje...

Paginacija