Paginacija

Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Manuela Atlagović
Uvod: Ageizam se odnosi na stereotipe (kako razmišljamo), predrasude (kako se osjećamo) i diskriminaciju (kako se ponašamo) prema drugima ili sebi na temelju dobi. Vjeruje se da svaka druga osoba na svijetu ima neke negativne stavove o osobama starije životne dobi. Cilj: Ispitati postoji li razlika u ageizmu i kvaliteti života ispitanika prema spolu, dobi, bračnom stanju, broju djece i stupnju obrazovanja te ispitati postoji li povezanost između ageizma i kvalitete života...
Povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika
Povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika
Jovana Tihomirović
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj ispitati povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici oboljeli od neuroloških bolesti. Istraživanje je provedeno od siječnja do travnja 2022. godine. Koristio se anonimni upitnik s općim podatcima, EAT-10 upitnikom i NRS 2002 nutritivnim probirom. Rezultati: Istraživanje je provedeno na devedeset jednom neurološkom bolesniku s ...
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Vanessa Đurin
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost društvenih mreža u fitness industriji na fizičko zdravlje pojedinca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. Specifični ciljevi su ispitati u kojoj mjeri fitness influenceri utječu na samosvijest fizičkog zdravlja za vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati jesu li fitness influenceri usko povezani s potrebama pojedinca za fizičkim zdravljem u vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati da li fitness influenceri...
Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Sandra Žižić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika otoka Visa. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 134 ispitanika (42 muškog spola i 92 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u rasponu od 65 do 86 i više godina. U svrhu istraživanja korišten je anonimni upitnik formiran za potrebe anketiranja ispitanika. Rezultati: Viša razina duhovnosti uočena je kod starijih osoba u dobi od 65 do...
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Ana Pejin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja „Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući“ bio je ispitati postoji li veza između radnog iskustva i razine pokazivanja empatije medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji su zaposleni u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Nacrt studije: presječena studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na broju od ukupno 65 medicinskih sestara i medicinskih...
Povezanost mentalnog zdravlja studenata sestrinstva u radnom odnosu s uspjehom tijekom studiranja
Povezanost mentalnog zdravlja studenata sestrinstva u radnom odnosu s uspjehom tijekom studiranja
Maja Jurić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja ispitati postoji li povezanost mentalnog zdravlja studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo koji su u radnom odnosu s njihovim akademskim uspjehom. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključen reprezentativni uzorak od 130 redovnih i izvanrednih studenata s druge i treće godine prijediplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku i Novoj Gradišci te prve i druge godine redovnog...
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Doris Papac
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika. Ciljana skupina bile su osobe koje su u radnom odnosu minimalno 6 mjeseci s područja istočne Slavonije, odnosno Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Istraživanje je obuhvatilo zanimanja iz 5 različitih djelatnosti s obzirom na položaj tijela u kojem provode većinu radnog...
Povezanost neravnoteže percipiranog napora i percipirane nagrade s angažiranošću medicinskih sestara u tercijarnoj psihijatrijskoj ustanovi
Povezanost neravnoteže percipiranog napora i percipirane nagrade s angažiranošću medicinskih sestara u tercijarnoj psihijatrijskoj ustanovi
Bernarda Gazić
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati povezanost neravnoteže napora i nagrade (NNN) s radnom angažiranošću medicinskih sestara i tehničara (MST) u tercijarnoj psihijatrijskog ustanovi, neovisnu o visini plaće. Nacrt studije: Provedena je presječna studija tijekom lipnja i srpnja 2022. godine na Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu. Ispitanici i metode: Ciljana populacija bili su MST oba spola, sa zaposlenjem na neodređeno u javnoj, tercijarnoj...
Povezanost noćnog rada na kvalitetu sna i kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Povezanost noćnog rada na kvalitetu sna i kvalitetu života zdravstvenih djelatnika
Ljerka Zagorec
Ciljevi: Ispitati povezanost noćnog rada, kvalitete sna i života zdravstvenih djelatnika. Ispitati utjecaj radnog vremena na kvalitetu spavanja, pospanost i oboljenja ispitanika, povezanost noćnog rada s domenama psihičkog zdravlja, okoliša, tjelesnog zdravlja i socijalnih odnosa, povezanost kvalitete spavanja i pospanosti u odnosu na varijable koje se odnose na posao te međusobne povezanosti ispitivanih domena, kvalitete spavanja i pospanosti. Metode: Provedeno je anonimno i...
Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Povezanost okoline i medija na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja
Dorotea Jušić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati mišljenje žena o čimbenicima utjecaja na mentalno zdravlje žena za vrijeme babinja. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitano je bilo 396 žena u statusu majčinstva. Provedena je anonimna anketa izrađena na platformi Google Forms. Instrument istraživanja bio je anketni upitnik koji se sastojao od tri dijela: sociodemografski podaci i općeniti podaci o okolini i medijima, povezanost okoline s...
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Angela Gašparović
Cilj: Ispitati povezanost ovisnosti o Facebooku s ovisnosti o internetu kod mladih. Ispitati postoje li razlike u ovisnosti o internetu i o Facebooku prema demografskim varijablama (dob, spol, mjesto stanovanja, suživot u kućanstvu i obrazovanje), postoji li povezanost ovisnosti o internetu i ovisnosti o Facebooku s dužinom korištenja računala/ smartphonea, te ispitati koji su prediktori ovisnosti o Facebooku od istraživanih varijabli. Metode: Istraživanje je obuhvatilo...
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Mateo Pleša
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost pandemije bolesti COVID-19 i razine stresa, anksioznosti i depresije medicinskih sestara i tehničara. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestra i tehničari, ukupno njih 112. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 7.6.2021. do 14.6.2021. godine. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastojao od 5 dijelova: sociodemografski ...

Paginacija