Pages

Stavovi medicinskih sestara i medicinskih tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja
Stavovi medicinskih sestara i medicinskih tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja
Tea Đurašević
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati stavove medicinskih sestara/tehničara prema osobama koje boluju od mentalnih poremećaja. Željelo se ispitati postoje li razlike u odnosu na spol, dob i radni staž. Osim toga, ispitalo se postoje li razlike u stavovima psihijatrijskih i nepsihijatrijskih medicinskih sestara/tehničara i koje su to. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 72 ispitanika, a najveći broj...
Stavovi o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Stavovi o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Ivana Lasić
Cilj istraživanja: Ispitati stavove o međusobnoj suradnji liječnika, medicinskih sestara i medicinskih tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek u odnosu na spol, dob, profesiju i klinički odjel. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 198 ispitanika. Provedeno je u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Klinici za kirurgiju, Klinici za unutarnje bolesti i Klinici za pedijatriju. Podatci su prikupljeni anonimnim upitnikom...
Stavovi pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama u ordinaciji obiteljske medicine prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Stavovi pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama u ordinaciji obiteljske medicine prije i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Marija Škreb
Cilj istraživanja: Ispitati stavove pacijentica i pacijenata o telefonskim konzultacijama prije i za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Ivica Cvetković, dr. med. spec. obit. med. u Samoboru. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Kako bi se nastavila pružati zdravstvena skrb telefonskim konzultacijama pacijenata ordinacije obiteljske medicine, potrebno je ispitati kakvi su stavovi pacijenata o takvom...
Stavovi studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja
Stavovi studenata 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja
Ana Vuksan
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati i prikazati stavove studenata 2. godine diplomskog studija sestrinstva FDMZ-a Sveta Nedelja prema oboljelima od bipolarnog afektivnog poremećaja. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanike su činili studenti 2. godine diplomskog studija sestrinstva FDMZ-a Sveta Nedelja. Uzorak je činio 67 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u istraživanju je bilo potpuno anonimno te...
Stavovi studenata Sestrinstva o estetskoj kirurgiji
Stavovi studenata Sestrinstva o estetskoj kirurgiji
Laura Marinčić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati znanje i stavove studenata sestrinstva o estetskoj kirurgiji. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: U istraživanju o stavovima studenata sestrinstva o estetskoj kirurgiji su sudjelovali studenti sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koje je provedeno pomoću upitnika „Svijest i odnos zdravstvenih radnika prema estetskoj kirurgiji“ (engl. Awareness and Attitude of Health Workers to...
Stavovi studenata Sestrinstva o smrti i umiranju
Stavovi studenata Sestrinstva o smrti i umiranju
Katarina Došlić
Cilj istraživanja: Ispitati stavove studenata studija Sestrinstva o smrti. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 140 studenata. Podaci su dobiveni anketnim upitnikom. Rješavanje je trajalo 5 – 8 minuta. Rezultati: Rezultati ispitivanja pokazuju da što su ispitanici stariji, to je manje izražen strah od smrti (Rho = -0,190), izbjegavanje smrti (Rho = -0,172), a veće je neutralno prihvaćanje (Rho = 0,172). U domeni prihvaćanja...
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Majda Bajramović
Cilj istraživanja: Odrediti stavove studenata fizioterapije prema djelotvornosti pojedinačnih fizioterapijskih intervencija u terapiji kod dijagnoze cerebralne paralize. Definirati ima li razlike u stavovima u odnosu na spol, studijski program te radno iskustvo. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom ožujka i travnja 2021. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju uključeno je 88 studenata fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Podaci su...
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti primjene specifičnih fizioterapijskih intervencija kod lumbalnog bolnog sindroma
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti primjene specifičnih fizioterapijskih intervencija kod lumbalnog bolnog sindroma
Neven Kirin
Cilj istraživanja: Ispitati stavove studenata fizioterapije o učincima specifičnih fizioterapijskih intervencija kod osoba koje boluju od lumbalnog bolnog sindroma Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 57 studenata fizioterapije s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Metoda prikupljanja podataka je bila putem online anketnog upitnika sastavljenog od općih sociodemografskih pitanja i pitanja s naglaskom na stavove ispitanika o...
Stavovi studenata o uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu
Stavovi studenata o uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu
Petra Milčić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Prikazati stavove studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva o uključivanju OIT u zajednicu. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 128 studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Svetoj Nedelji. Podatci su prikupljani upitnikom posebno dizajniranim za potrebe ovog rada. REZULTATI: Bilo je više ženskih ispitanica, ispitanika u dobnoj skupini 36 i više godina, prosječne dobi 35,55 godina, u...
Stavovi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva o liječenju akutnog moždanog udara postupkom trombolize
Stavovi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva o liječenju akutnog moždanog udara postupkom trombolize
Dario Deanović
Uvod: Intravenska tromboliza jedini je odobreni sustavni reperfuzijski tretman za bolesnike s akutnim ishemijskim moždanim udarom. Intravenska tromboliza ostaje kamen temeljac liječenja akutnog moždanog udara. Od presudne su važnosti odgovarajući odabir bolesnika i pravodobno liječenje. Cilj: Ispitati stavove studenata o liječenju akutnog moždanog udara postupkom trombolize te usporediti prema sociodemografskim obilježjima. Metode: Anketni upitnik postavljen online. ...
Stavovi studenata sestrinstva o sestrinskoj profesiji
Stavovi studenata sestrinstva o sestrinskoj profesiji
Ankica Anušić Ivanović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati stavove studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o sestrinskoj profesiji. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali studenti sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u akademskoj godini 2022./23. Za potrebe istraživanja, a uz dozvolu autora, korišten je upitnik koji je objavljen u članku Assessment of Students’ Attitudes Towards the Nursing Profession at...
Stavovi studenata studija Sestrinstva u Osijeku o oralnom zdravlju
Stavovi studenata studija Sestrinstva u Osijeku o oralnom zdravlju
Katarina Major
Cilj istraživanja: Cilj rada bio je ispitati stavove među studentima preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku i usporediti stavove o oralnom zdravlju koje su sami prijavili u odnosu na studij, akademsku godinu, spol i dob. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su studenti sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo u Osijeku. U istraživanje je bilo uključeno ukupno 124 studenata, a...

Pages