Paginacija

Pojavnost bolesti COVID-19 u odnosu na krvne grupe pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac
Pojavnost bolesti COVID-19 u odnosu na krvne grupe pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac
Maja Kramberger
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati pojavnost infekcije virusom SARS-CoV-2 u odnosu na sustav krvnih grupa pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanje su uključeni podatci 778 pacijenta oboljelih od bolesti COVID-19 hospitaliziranih na COVID odjelu OB Karlovac od ožujka 2020. do prosinca 2021. godine. Za istraživanje su prikupljeni podatci iz Bolničkog informacijskog sustava ...
Poremećaji hranjenja kod adolescenata - prikaz slučaja
Poremećaji hranjenja kod adolescenata - prikaz slučaja
Valentina Pile
Cilj rada: prikazati utvrđene sestrinske dijagnoze i ciljeve te planirane i provedene intervencije pri provođenju zdravstvene njege bolesnika s anoreksijom nervozom. Opis slučaja: u prikazu slučaja prikazana je bolesnica s AN-om kojoj su utvrđene dijagnoze: socijalna izolacija u/s promjenom u zdravlju i izgledu 2° anoreksije; bespomoćnost u/sa sramom; nisko samopoštovanje u/sa strahom od debljanja; neprihvaćanje vlastitog tjelesnog izgleda u/sa strahom od pretilosti; visok...
Posljedice dugoročnog rada u smjenama i kvaliteta života zdravstvenih djelatnika
Posljedice dugoročnog rada u smjenama i kvaliteta života zdravstvenih djelatnika
Uroš Radojčić
Uvod: U modernom društvu već duži niz godina postoji svjetski trend povećanja radnog vremena iz različitih razloga u koje su uključeni i različiti uvjeti rada. Projekcije akcija za sprečavanje bolesti i ozljeda te promicanje zdravih uvjeta i dobrobiti na području zdravlja djelatnika zahtijevaju mjerne podatke koji mogu otkriti odgovarajuće ili neadekvatne radne uvjete koji mogu uzrokovati oboljenja u određenim skupinama djelatnika. Postupci: za potrebe izrade ovog diplomskog...
Postpunkcijska glavobolja kod regionalne analgezije/anestezije
Postpunkcijska glavobolja kod regionalne analgezije/anestezije
Antonia Migles
Uvod: Postpunkcijska glavobolja obično počinje od 12 do 48 sati nakon duralne punkcije koja se može dogoditi nenamjerno tijekom pokušaja epiduralne analgezije ili tijekom kralježnične anestezije kod operativnih intervencija. Glavobolja je obostrano okcipitalno-frontalnog smještaja, tupa bola i promjenjive težine. Glavna karakteristika postpunkcijske glavobolje je njezina ortostatska priroda. Postupci: Podaci potrebni za ovaj rad biti će prikupljeni iz znanstvenih baza...
Potrebe medicinskih sestara i medicinskih tehničara za psihološkom podrškom na radnom mjestu tijekom pandemije COVID-19
Potrebe medicinskih sestara i medicinskih tehničara za psihološkom podrškom na radnom mjestu tijekom pandemije COVID-19
Stefani Papić
Cilj: Cilj je istraživanja istražiti i ispitati promjene u radnom okruženju i postojanje emocionalnih poteškoća kod medicinskih sestara i tehničara tijekom pandemije COVID – 19, ispitati utjecaj pandemije na kvalitetu njihovog života te utvrditi stav studenata sestrinstva o potrebi za psihološkom podrškom na radnom mjestu. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U ovome istraživanju sudjelovalo je 87 studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i...
Pouzdanost mjera ishoda o kojima izvještavaju ortodontski pacijenti
Pouzdanost mjera ishoda o kojima izvještavaju ortodontski pacijenti
Sara Pavlović
Cilj istraživanja: Ispitati koliko su djeca i adolescenti sposobni ponoviti izvještavanje utjecaja malokluzije pomoću Upitnika utjecaja malokluzije (MIQ). Nacrt studije: Opservacijsko longitudinalno istraživanje. Ispitanici i metode: Uzorak je činilo 30 ispitanika od 10 – 17 godina koji su dolazili na ortodontski pregled u Osijek (Dom zdravlja Osječko-baranjske županije), Rijeku (KBC Rijeka), te učenici jednog razreda osnovne škole u Osijeku. Ispitanici su popunjavali MIQ ...
Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Manuela Atlagović
Uvod: Ageizam se odnosi na stereotipe (kako razmišljamo), predrasude (kako se osjećamo) i diskriminaciju (kako se ponašamo) prema drugima ili sebi na temelju dobi. Vjeruje se da svaka druga osoba na svijetu ima neke negativne stavove o osobama starije životne dobi. Cilj: Ispitati postoji li razlika u ageizmu i kvaliteti života ispitanika prema spolu, dobi, bračnom stanju, broju djece i stupnju obrazovanja te ispitati postoji li povezanost između ageizma i kvalitete života...
Povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika
Povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika
Jovana Tihomirović
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj ispitati povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici oboljeli od neuroloških bolesti. Istraživanje je provedeno od siječnja do travnja 2022. godine. Koristio se anonimni upitnik s općim podatcima, EAT-10 upitnikom i NRS 2002 nutritivnim probirom. Rezultati: Istraživanje je provedeno na devedeset jednom neurološkom bolesniku s ...
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Vanessa Đurin
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost društvenih mreža u fitness industriji na fizičko zdravlje pojedinca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. Specifični ciljevi su ispitati u kojoj mjeri fitness influenceri utječu na samosvijest fizičkog zdravlja za vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati jesu li fitness influenceri usko povezani s potrebama pojedinca za fizičkim zdravljem u vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati da li fitness influenceri...
Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Sandra Žižić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika otoka Visa. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 134 ispitanika (42 muškog spola i 92 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u rasponu od 65 do 86 i više godina. U svrhu istraživanja korišten je anonimni upitnik formiran za potrebe anketiranja ispitanika. Rezultati: Viša razina duhovnosti uočena je kod starijih osoba u dobi od 65 do...
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Ana Pejin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja „Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući“ bio je ispitati postoji li veza između radnog iskustva i razine pokazivanja empatije medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji su zaposleni u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Nacrt studije: presječena studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na broju od ukupno 65 medicinskih sestara i medicinskih...
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Doris Papac
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika. Ciljana skupina bile su osobe koje su u radnom odnosu minimalno 6 mjeseci s područja istočne Slavonije, odnosno Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Istraživanje je obuhvatilo zanimanja iz 5 različitih djelatnosti s obzirom na položaj tijela u kojem provode većinu radnog...

Paginacija