Paginacija

Sportska fizioterapija
Sportska fizioterapija
Iva Šumrada
UVOD: Bavljenje sportom izvrstan je način da se ostane u formi, dobro je za zdravlje, ali i zabavu. Ako se sportaš suoči sa sportskom ozljedom, to može ometati rutinu i performanse. Osnovni cilj rada je prikazati prednosti, ali i probleme suvremenog sporta te najčešće ozljede i ulogu fizioterapije. POSTUPCI: Za izradu ovoga završnog rada, pretraživane su knjige, sažetci te tekstovi u cijelosti koji su usko vezani uz samu temu rada. Baze podataka, koje su pretraživane: Google ...
Stavovi građana Nove Gradiške prema osobama s mentalnim poteškoćama
Stavovi građana Nove Gradiške prema osobama s mentalnim poteškoćama
Mandica Božić
Cilj istraživanja: Cilj rada je bio ispitati stavove građana Nove Gradiške prema osobama s mentalnim poteškoćama. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na punoljetnim osobama u razdoblju od 16.2.2021. do 2.3.2021. pomoću online upitnika. U istraživanju je korišten demografski upitnik i upitnik o stavovima prema mentalnim bolestima. Rezultati: Vidljiva je značajna razlika u stavovima prema osobama s mentalnim poteškoćama u odnosu...
Stavovi i znanje adolescenata s područja Vinkovaca o spolno prenosivim bolestima
Stavovi i znanje adolescenata s područja Vinkovaca o spolno prenosivim bolestima
Antonija Šarić
Ciljevi: Cilj ovog istraživanja je prikazati stavove i znanje vinkovačkih adolescenata o spolno prenosivim bolestima te postoji li razlika u znanju u odnosu na spol, dob, školski uspjeh i školu koju pohađaju. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno na populaciji adolescenata na području Vinkovaca. Obuhvaćen je 101 adolescent, starosne dobi od 15 do 19 godina. Mrežnim putem ispitanici su ispunjavali su desetominutni anonimni anketni upitnik, u ...
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Stavovi studenata fizioterapije o učinkovitosti fizioterapijskih intervencija kod cerebralne paralize
Majda Bajramović
Cilj istraživanja: Odrediti stavove studenata fizioterapije prema djelotvornosti pojedinačnih fizioterapijskih intervencija u terapiji kod dijagnoze cerebralne paralize. Definirati ima li razlike u stavovima u odnosu na spol, studijski program te radno iskustvo. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom ožujka i travnja 2021. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju uključeno je 88 studenata fizioterapije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Podaci su...
Stavovi zdravstvenih djelatnika o osobama s duševnim poremećajima
Stavovi zdravstvenih djelatnika o osobama s duševnim poremećajima
Lea Szabo
Ciljevi: Ispitati stavove zdravstvenih djelatnika, medicinskih sestara/tehničara, o osobama s duševnim poremećajima. Ispitati stavove u odnosu na četiri domene istraţivanja, dob, spol i mjesto rada. Ispitati povezanost domena upitnika stava o osobama s duševnim poremećajima. Ispitanici i metode: U presječnom istraţivanju, pristupilo se ispitanicima, zdravstvenim djelatnicima, medicinskim sestrama/tehničarima zaposlenima u bolničkom sustavu. Svi ispitanici ispunili su anonimni,...
Stres - bolest modernog doba i izazov za liječenje u fizioterapiji
Stres - bolest modernog doba i izazov za liječenje u fizioterapiji
Meri Reili
UVOD: Stres dovodi do disregulacije homeostaze i može potaknuti javljanje ili pogoršanje već postojećih bolesti u svim sustavima ljudskog tijela. Najveće promjene mogu se uočiti u imunološkom sustavu, kardiovaskularnom sustavu, gastrointestinalnom sustavu i mentalnom zdravlju. POSTUPCI: Implementirano je 107 radova medicinskih istraživanja na engleskom i hrvatskom jeziku o stresu i njegovom liječenju s Pubmedu, Medlineu, Cochrane, Hrčka i knjižne građe. PRIKAZ TEME: Stres svoj...
Stres među adolescentima uzrokovan pandemijom COVID-19
Stres među adolescentima uzrokovan pandemijom COVID-19
Ivana Marek Đurđević
Cilj istraživanja: Cilj rada je istražiti strah i tjeskobu vezanu uz pandemiju koronavirusne bolesti, te modificirajuće čimbenike. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među učenicima srednjih škola na području grada Virovitice, u veljači 2021.godine. Svi učenici ispunili su dva upitnika: Skala stresa zbog COVID-19 (CSS) i Skala depresivnosti, anksioznosti i stresa (DASS-21). Dobiveni podatci predstavljeni su apsolutnim i relativnim frekvencijama. Za statističku analizu...
Stres među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19
Stres među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19
Martina Bungić
Cilj istraživanja: Cilj je bio ispitati razinu stresa među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanog pandemijom koronavirusne bolesti (COVID–19) kroz domene: prijenos infekcije, socioekonomske posljedice pandemije, opasnosti za zdravlje, provjeravanje informacija o bolesti te traumatski stres, kao i istražiti činitelje vezane uz stres. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili zdravstveni djelatnici Opće bolnice Nova Gradiška, a istraživanje se provodilo tijekom veljače 2021. godine....
Terapijski odnos u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika
Terapijski odnos u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika
Dario Klasan
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati razinu kvalitete terapijskog odnosa i pojedinih elemenata iz terapijskog odnosa između medicinskih sestara/tehničara i hospitaliziranih bolesnika na Klinici za psihijatriju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 140 ispitanika, od kojih je 109 bolesnika i 31 medicinska sestra/tehničar. Kao instrument...
Testiranje vidnog polja u oftalmološkoj dijagnostici
Testiranje vidnog polja u oftalmološkoj dijagnostici
Sandra Vučak
UVOD: Osjetilo vida pruža osnovne informacije o prostoru oko nas omogućavajući orijentaciju u prostoru te ono ima značajan utjecaj na svakodnevni život čovjeka. Jedan je od glavnih deskriptora vizualne funkcije vidno polje, odnosno područje unutar kojeg osoba može dobiti vizualne informacije, dok neprestano fiksira pogled na središnju točku. Ispitivanje vidnog polja je pregled koji se provodi radi otkrivanja ispada u bolesnikovom vidnom polju. POSTUPCI: Pretražene su...
Tjelesna aktivnost - prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti
Tjelesna aktivnost - prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti
Alen Leko
UVOD: Bolesti modernog svijeta su kronične nezarazne bolesti. Rijetko kad dolaze kao zaseban entitet, već kao skup simptoma koji negativno djeluje na organske sustave. Ovisno o području zahvaćenosti, kroz dulji utjecaj na ljudski sustav stvaraju komorbiditete i preuranjenu smrt. POSTUPCI: Dokazi predstavljeni u diplomskom radu dio su medicinske bibliografske baze podataka na internetu koja je pretraživana ključnim riječima istovjetnim temi rada o kroničnim nezaraznim...
Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Anđelko Meštrović
Cilj istraživanja: U ovom je radu prikazano istraživanje čiji je glavni cilj utvrditi razinu tjelesne aktivnosti i tjelesnu težinu studenata fizioterapije po godinama fakulteta i spolu te ih usporediti s ostatkom populacije Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje se provelo na prigodnom uzorku od 60 studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici. U ovom se radu za istraživanje koristio Baeckeov upitnik za ispitivanje tjelesne...

Paginacija