Pages

Suvremeno zbrinjavanje kroničnih rana
Suvremeno zbrinjavanje kroničnih rana
Višnja Jamnić
Kronična rana vrlo je komplicirana i zahtjevna za svakog bolesnika, ali i sav medicinski kadar. Takve rane zbog svoje fiziologije predstavljaju veliki problem jer im treba šest do osam tjedana da bi zacijelile. Dijele se na atipične i tipične, a najčešće su to venski ulkusi, arterijski ulkusi, dekubitus, dijabetičko stopalo i dekubitus. Za izradu cjelokupnog rada koristili su se sekundarni izvori kao što su mnoge knjige, časopisi te Internet izvori. Pretraživanje je bilo...
Svakodnevno duhovno iskustvo i simptomi depresije kod kardioloških bolesnika
Svakodnevno duhovno iskustvo i simptomi depresije kod kardioloških bolesnika
Mihaela Roguljić
Uvod: Kardiološki bolesnici često imaju neprepoznate simptome depresije. Pružanje duhovne zdravstvene skrbi smatra se zaštitom od razvoja simptoma depresije. Cilj istraživanja: Ispitati povezanost svakodnevnog duhovnog iskustva i depresije kod kardioloških bolesnika. Ispitanici i metode: Na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Osijek, provedena je presječna studija. Kriterij za uključivanje bio je prisutnost kardiološke bolesti. U istraživanju su...
Svijest o štetnim učincima alkohola i gaziranih pića na caklinu zuba kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Svijest o štetnim učincima alkohola i gaziranih pića na caklinu zuba kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Ivan Đuka
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati svijest o štetnim učincima alkohola i gaziranih pića na caklinu zuba kod studenata Dentalne medicine u Osijeku. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno u Osijeku. Ispitanici i metode: Uzorak čini 73 studenta Dentalne medicine u Osijeku. Ispitanici su popunjavali Google obrazac s jednoznačnim odgovorima u određenoj vremenskoj točki. Rezultati: U svrhu analize i interpretacije podataka korištene su dvije metode:...
Svijest o štetnim učincima duhanskih proizvoda kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Svijest o štetnim učincima duhanskih proizvoda kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Leonard Bukovec
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kolika je svijest studenata o štetnim učincima duhanskih proizvoda kod studenata dentalne medicine u Osijeku. Ustroj studije: Ovo istraživanje ustrojeno je kao presječna studija u gradu Osijeku. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 76 ispitanika obaju spola, studente dentalne medicine na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Svi su ispitanici punoljetni i dobrovoljno su sudjelovali u istraživanju koje je potpuno...
Terapijski odnos u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika
Terapijski odnos u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika
Dario Klasan
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati razinu kvalitete terapijskog odnosa i pojedinih elemenata iz terapijskog odnosa između medicinskih sestara/tehničara i hospitaliziranih bolesnika na Klinici za psihijatriju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 140 ispitanika, od kojih je 109 bolesnika i 31 medicinska sestra/tehničar. Kao instrument...
Terapijski savez kao kurativni prediktor u liječenju psihijatrijskih bolesnika
Terapijski savez kao kurativni prediktor u liječenju psihijatrijskih bolesnika
Dario Klasan
Cilj istraživanja:Cilj rada je ispitati razinu kvalitete terapijskog saveza između zdravstvenih djelatnika i hospitaliziranih bolesnika. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Kliničkom bolničkom centru Osijek, Klinika za psihi jatriju. U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika, od kojih je 132 hospitalizirana bolesnika i 53 zdravstvena djelatnika. Svi su ispitanici pravovremeno obaviješteni o...
Testiranje vidnog polja u oftalmološkoj dijagnostici
Testiranje vidnog polja u oftalmološkoj dijagnostici
Sandra Vučak
UVOD: Osjetilo vida pruža osnovne informacije o prostoru oko nas omogućavajući orijentaciju u prostoru te ono ima značajan utjecaj na svakodnevni život čovjeka. Jedan je od glavnih deskriptora vizualne funkcije vidno polje, odnosno područje unutar kojeg osoba može dobiti vizualne informacije, dok neprestano fiksira pogled na središnju točku. Ispitivanje vidnog polja je pregled koji se provodi radi otkrivanja ispada u bolesnikovom vidnom polju. POSTUPCI: Pretražene su...
Tjelesna aktivnost - prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti
Tjelesna aktivnost - prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti
Alen Leko
UVOD: Bolesti modernog svijeta su kronične nezarazne bolesti. Rijetko kad dolaze kao zaseban entitet, već kao skup simptoma koji negativno djeluje na organske sustave. Ovisno o području zahvaćenosti, kroz dulji utjecaj na ljudski sustav stvaraju komorbiditete i preuranjenu smrt. POSTUPCI: Dokazi predstavljeni u diplomskom radu dio su medicinske bibliografske baze podataka na internetu koja je pretraživana ključnim riječima istovjetnim temi rada o kroničnim nezaraznim...
Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Tjelesna aktivnost studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici
Anđelko Meštrović
Cilj istraživanja: U ovom je radu prikazano istraživanje čiji je glavni cilj utvrditi razinu tjelesne aktivnosti i tjelesnu težinu studenata fizioterapije po godinama fakulteta i spolu te ih usporediti s ostatkom populacije Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje se provelo na prigodnom uzorku od 60 studenata preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici. U ovom se radu za istraživanje koristio Baeckeov upitnik za ispitivanje tjelesne...
Tjelesna aktivnost, kvaliteta života i percepcija vlastitog izgleda u adolescenata sa idiopatskom skoliozom
Tjelesna aktivnost, kvaliteta života i percepcija vlastitog izgleda u adolescenata sa idiopatskom skoliozom
Josip Ivanda
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu tjelesne aktivnosti, kvalitetu života i percepciju vlastitog izgleda adolescenata s idiopatskom skoliozom. U istraživanju je također cilj utvrditi razlike s obzirom na dob, spol, razred, školu, bavljenje rekreacijom i korištenje ortoze. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 59 adolescenata u dobi od 13 do 16 godina,uključujući oba spola, s dijagnozom adolescentne idiopatske skolioze....
Transkateterska implantacija aortnog zaliska (TAVI) u kliničkoj praksi s aspekta medicinske sestre
Transkateterska implantacija aortnog zaliska (TAVI) u kliničkoj praksi s aspekta medicinske sestre
Lucija Lulić
Uvod: Aortalna stenoza je najčešća bolest srčanih zalistaka u zapadnoj hemisferi zemlje. Inovacije u transkateterskoj tehnologiji, i njihova primjena, rezultirale su ubrzanim razvojem velikog broja minimalno invazivnih metoda. Liječenje transkateterskom implantacijom, kao potencijalno standardnom metodom, mijenja se opseg rada i djelovanja u intervencijskoj kardiologiji. Postupci: Za pisanje preglednog diplomskog rada korišteni su članci dostupni u znanstvenim bazama podataka:...
Transplantacija bubrega kod djece
Transplantacija bubrega kod djece
Ivana Prančević
UVOD: Kronično zatajenje bubrega može negativno utjecati na djetetov rast, snagu kostiju i živčani sustav. S obzirom na to da su bubrezi filtri čovjekova tijela, kad oni ne funkcioniraju pravilno, može se nakupiti previše otpada koji bi trebao biti filtriran. Transplantacija bubrega je metoda izbora za liječenje manjeg broja bolesnika sa završnom fazom bubrežne bolesti. Posljednjih dvadeset godina, medicinskim i tehnološkim napretkom uvelike se poboljšalo preživljavanje...

Pages